Hoppa till innehåll

TA | Vårddesignern bakom ”PER”– själv patient

Carina Andrén är vårddesigner på reumatologkliniken på Karolinska universitetssjukhuset (KS) i Solna, men även patient. Hon fungerar därmed som en länk mellan forskningen och patientvärlden då hon själv har diagnosen reumatoid artrit.

Text och foto: Eva Cederquist

Carina Andrén är den första patient i landet som anställts för att arbeta med reumatologiska frågor. Hon fick diagnosen reumatoid artrit för 23 år sedan. När hon anställdes som vårddesigner 2007 fick hon i stort sett skräddarsy tjänsten själv. Hennes huvuduppgift har varit att vidareutveckla internettjänsten Patientens Egen Registrering (PER), som fungerar som en del av Svenskt reumatologiskt kvalitetsregister (SRQ). På resor i landet håller hon kurser om PER för reumatologerna och en tredjedel använder nu internettjänsten i sitt arbete.
    
Cirka 1 600 patienter per månad registrerar sig i dag inför läkarbesöket via PER. Vanligast är att man registrerar sig på sin mottagning, men sedan ett par år finns även möjlighet att göra en säker inloggning hemifrån.

Vid registreringen lägger patienten in uppgifter om smärta, sjukdomskänsla, rörlighet och begränsningar i det dagliga livet, uppgifter som ligger till grund
för kommande läkarbesök.

–  I och med att patienterna rapporterar själva får de en överblick och kan se att det inte bara är medicinerna det hänger på. Kan man från gång till annan avläsa om värken blivit bättre eller sämre, går det att själv dra sina slutsatser om vad som kan inverka, säger Carina Andrén.

En tanke med registreringen i PER är att patienter som mår bra bara ska behöva komma till kliniken för att få en remiss av sjuksköterskan eller för att fylla på medicinerna.

– Kliniken kan å sin sida hålla koll på patienterna och utifrån deras uppgifter se om ett läkarbesök behövs. På så vis kan rutinbesök undvikas och tid frigöras för dem som verkligen behöver det.

Carina Andrén ingår i forskningsnätverket P2I Care som består av vårdpersonal från hela landet. Forskningsfokus ligger på förbättrad hälsa i ett framtidsperspektiv. Carina hjälper till att finna patientdeltagare till olika projekt
genom att ge sina egna synpunkter som patient.

Som vårddesigner utvärderar hon också designen i första skedet av nya it-verktyg inom reumatologin.

Doe of Experiments är ett projekt på planeringsstadiet där man byggt en prototyp, där tekniken är densamma som i vetenskapliga randomiserade studier.
Patienter har fått studera projekt-beskrivningen och deras åsikter ska nu leda till en förbättrad produkt.

– Tanken är att man ska kunna välja ett problemområde, där man kan testa olika saker som skulle kunna påverka situationen.

Carina tar som exempel problem med ”sömn”, där en patient hypotetiskt skulle kunna få förslagen ”inte äta efter kl 19”, ”ta promenader” och ”meditera”. Databasen ger då förslag på ett schema som visar vilka av aktiviteterna patienten ska göra dagligen under ett par veckor.

– Genom databasen får patienterna besked om vad som fungerar bäst, det kan exempelvis handla om en kombination av åtgärder. På ett vetenskapligt sätt kan man visa vad som fungerar bäst för den individuella patienten.

Carina Andrén menar att it-verktygen blir allt vanligare generellt inom
kronikervården.

– Vi behöver klara av alltmer av det vardagliga livet själva mellan läkarbesöken och skulle behöva något som kan visa hur man bäst tar hand om sig själv. I min roll som vårddesigner ser jag båda sidorna. Jag försöker omvandla tankarna till verklighet.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-11-19

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.