Hoppa till innehåll

TA | Telemedicin i glesbygd ökar primärvårdens möjligheter

Se teknikens möjligheter för kompetensutveckling, vård-kvalitet och effektivitet. Det menar Lena Eliasson och Gunilla Dahlman-Jonsson, arbetsterapeuter inom primärvården i Västerbottens läns inland.

Text: Fredrik Mårtensson

De är båda mångåriga och flitiga användare av olika tekniska lösningar inom telemedicin och videokonferens.

Lena Eliasson, som är verksam i Sveriges befolkningsmässigt näst minsta
kommun Sorsele med 2 700 invånare, lyfter fram kompetensutveckling som en ofta förbisedd effekt av att använda distansöverbryggande teknik.

–  Jag har 26 mil till universitetssjukhuset i Umeå, där de flesta specialister inom landstinget jobbar. Med teknikens hjälp kan jag få deras stöd och hjälp att utvecklas i yrket, säger hon och fortsätter:

– Det är ingen tvekan om att telemedicin gör att vi inom primärvården kan anta oss svårare fall. För en del patienter, som ofta är äldre och till slut vägrar att göra långa resor fram och tillbaka till Umeå, är det avgörande för att få vård av god kvalitet.

Gunilla Dahlman-Jonsson arbetar i grannkommunen Storuman. Hon har lärt sig att tekniken ökar tryggheten för patienterna.

– Många patienter blir väldigt positivt överraskande och får ett mycket större förtroende för vården. Tänk dig själv att som äldre och kanske in så datorvan komma till vår sjukstuga, sitta med mig eller en kollega och koppla upp sig mot specialister i Umeå. Då känner man sig verkligen sedd och omhändertagen.

Redan på 1990-talet började Lena och Gunilla använda telemedicin i sitt arbete. Med åren har formerna utvecklats och blivit en allt viktigare del i jobbet.

Hand- och plastikkirurgiska kliniken vid universitetssjukhuset i Umeå har varit något av föregångare att kommunicera via videolänk med sjukstugor (en form av minisjukhus med ett fåtal akutvårdsplatser) och hälsocentraler.

Men även andra delar av slutenvården som Smärtrehab och kliniker vid länsdelslasarettet i Lycksele använder tekniken i allt större utsträckning.

– Allt bygger på engagemang i båda ändar  av systemet. Om jag tar kontakt med hand- och plastik i Umeå och ber om konsultation så vet jag att de kommer att göra sitt yttersta för att ge mig det stöd jag behöver, säger Gunilla Dahlman-Jonsson.

Lena Eliasson understryker att vårdplanering via videokonferens blivit allt viktigare sedan akutvårdsplatserna i Sorsele skurits ner.

– Vi kan sitta en grupp i Storuman och en vid sjukhuset i Lycksele och planera det fortsatta omhändertagandet av patienten på ett bra sätt.

Hon ser även stora möjligheter att använda videolänk för utbildning.

– Numera sitter det nästan i ryggmärgen att först kolla om man verkligen behöver åka till Umeå på en kortare fortbildning som kanske bara håller på ett par timmar, men slukar mer än en hel arbetsdag i restid.

– Vi får inte heller glömma teknikens möjligheter för arbetsplatsmöten och nätverksträffar inom professionen. Sorsele ingår i samma enhet som sjukstugan i Malå åtta mil bort och numera har vi arbetsplatsträffar via videolänk, säger
Lena Eliasson.

I Storuman har ett samarbete med sjukstugan i Tärnaby gjort att man kan erbjuda artrosskola på distans med en grupp på vardera ort och ledarna i Tärnaby.

– Det har fungerat väldigt bra även med lite större grupper med tio deltagare per ort. Vi brukar starta upp två, tre nya artrosskolor per år och det rullar på, säger Johanna Sundin-Näslund, arbetsterapeut vid Tärnaby sjukstuga.

Det enda negativa hon kan komma på med telemedicin är att det skulle underlätta om en moderator var kopplad till den grupp som sitter på orten där ledarna inte finns.

Gunilla Dahlman-Jonsson har å sin sida erfarenhet av tekniskt krångel emellanåt, som dock ”brukar lösa sig efter lite fixande”. Däremot poängterar hon vikten av att
hitta en bra mötesteknik.

– Inte så att det krävs någon ordförande, men lite enkla former för att man låter ordet växla mellan deltagarna. Någon gång har jag också upplevt att ljudupptagningen kan bli lite sämre i större salar, säger hon.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-11-19

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.