Hoppa till innehåll

TA | Populär kurs om demens på nätet

I Trelleborg har närmare 95 procent av vårdpersonalen inom kommun och slutenvård genomfört den nätbaserade kursen ”Demens ABC”. Kommunen toppar listan i Skåne med flest antal personer som har genomfört kursen.

Text och foto: Anki Wenster

– Alla har fått samma kunskapsgrund att stå på, säger Kristina Edvardsson, som är demenssjuksköterska och projektledare för Demens ABC.

En av hennes uppgifter som demenssjuksköterska i kommunen är att sprida kunskap om demenssjukdomar till kommunens vårdpersonal. Via sitt demensnätverk hörde hon talas om den kostnadsfria nätbaserade kursen. 

– Ett fåtal personer saknade datorvana och hade svårt att logga in, där var demensombuden behjälpliga med praktiska detaljer. Möjligheten att göra utbildningen i grupp var det inte någon som valde, då får man inte något personligt diplom efter kursen, i stället får gruppen ett gemensamt. Vad jag har förstått så var kunskapstest och diplom en viktig del. De flesta, även jag, delade upp kursen på flera tillfällen, vilket jag tror är bästa sättet, säger Kristina Edvardsson.

Carin Nilsson, arbetsterapeut inom Sjuksköterske- och Rehaborganisationen, är även hon nöjd med utbildningen liksom enheten. Där ingår även sjukgymnaster, syn- och hörselinstruktörer. De var alla delaktiga och positiva. Konceptet att genomföra en nätbaserad utbildning var nytt för henne, men hon upplevde att det var lätt att komma i gång.   

– Ett utmärkt sätt att både få ny kunskap och uppdatera den man har. Jag tyckte utbildningen var jättebra och är nöjd med allt från upplägg till reflektionsfrågorna, kombinationen av visuell information, ljud och text var tilltalande. 

Carin Nilsson delade upp utbildningen på ett par tillfällen och upplevde valfriheten som en fördel jämfört med en kurs med fasta kurstillfällen.

– Jag ser fram emot den yrkesspecifika fördjupningskursen som kommer i höst och kan absolut tänka mig fler nät-utbildningar som rör andra diagnoser.     

Det stora deltagandet, ungefär 670 personer, tror Kristina Edvardsson bland annat beror på att kursen var förankrad hos cheferna och kunskapen efterfrågad, likaså att kunna välja när och var kursen skulle genomföras, på arbetstid eller fritid med kompensation för nedlagd tid. Och kunskapen tillämpas, det menar båda är tydligt genom att man nu i mindre omfattning diskuterar mediciner till förmån för bemötandefrågor och omhändertagande av de demenssjuka. Det är påtagligt på
teammöten.

– Syftet var att personalen skulle förstå att de är redskapen, inte medicinen
Ledord som bekräftelse, lugn och beröm har tydliggjorts i omvårdnadsarbetet och även personalens förståelse för anhöriga har ökat.  

Utbildningen har överlag fått positiv respons, enligt Magnus Westlander på Svenskt Demens Centrum. 

De farhågor man hade var att en webbaserad utbildning kunde orsaka problem med tanke på att en del vårdpersonal saknade datorvana, men man har haft förvånansvärt få datatekniska frågor. Ett tidigare problem, att ladda ner diplomet, har åtgärdats med en ny teknisk lösning.

Ett fåtal har haft synpunkten att kursen är för enkel, men tanken är att den ska fungera som ett ”körkort” för demensvården och tar upp det viktigaste man ska känna till för att arbeta med personer med demenssjukdom, säger han.

Fakta: Demens ABC

Nätbaserad och kostnadsfri utbildning som inte kräver några förkunskaper. Framtagen av Svenskt Demens Centrum utifrån de nationella riktlinjerna vid demenssjukdom med syfte att motivera till personcentrerad omvårdnad och medverka till kvalitets- och metodutveckling inom vården. Målgruppen är framför allt vårdpersonal men kan genomföras av alla intresserade. Kursen omfattar tio kapitel, 20–30 minuter per kapitel, kursen avslutas med kunskapstest och diplom.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-11-17

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.