Hoppa till innehåll

TA | Internettjänst hjälper forskare inom reumatologin

När de nya strategierna med tidiga insatser inom reumatologin kom och de biologiska läkemedlen lanserades i slutet av 1990-talet, var det angeläget att kunna följa upp resultaten. En viktig resurs är ”Patientens Egen Registrering” (PER), en internettjänst som ingår i det nationella kvalitetsregistret inom reumatologin.

Text: Eva Cederquist

Parallellt med det nationella registerarbetet har flera regionala register utvecklats. Ett av dem är TIRA-projektet (tidiga insatser vid reumatoid artrit) som Ingrid Thyberg, arbetsterapeut och docent vid universitetssjukhuset i Linköping var med och startade 1995.

Projektet genomförs i samarbete mellan multidisciplinära team på reumatologiska kliniker inom sjukvårdsregionerna i sydöstra regionen samt i Södermanland, Örebro och Dalarna.

– Huvudsyftet är att ställa tidig diagnos för att snabbt kunna starta behandling på en specialistklinik. Men syftet är också att skapa nätverk för kunskapsutveckling inom TIRA-enheterna samt en databas för forskning. Tanken är att erfarenheterna från TIRA ska kunna appliceras på nationell nivå, säger Ingrid Thyberg, som även sitter med i ledningsgruppen för det nationella kvalitetsregistret.

Inom TIRA leder hon forskningen kring funktionshinder och hälsoekonomi.

– Som arbetsterapeut tittar jag bland annat på smärta, samt svårigheter och hinder i vardagen. Hur den reumatiska sjukdomen påverkar handens funktion och därmed kan leda till aktivitetsbegränsning.

Forskningen inom TIRA utgår till viss del från data från internettjänsten Patientens Egen Registrering (PER), ett beslutsstöd som finns på många
reumatologkliniker, och där läkarna tillsammans med patienterna kan följa effekterna av behandling.

Staffan Lindblads forskning och utveckling av PER belönades 2011 med Dagens Medicins it-pris för bästa patientnytta och verksamhetsutveckling.

Resultaten som lagras i internettjänsten kan användas brett; förutom att ge patienten en överblick över sin hälsa kan de även vara ett viktigt stöd för vårdgivaren i mötet med patienten.

Dessutom kan kliniker använda forskningsdata för sin verksamhet liksom specifika forskningsprojekt.

– PER bidrar till intressant forskning där vi kan jämföra dagens patienter med gårdagens, innan de biologiska läkemedlen introducerades, säger
Ingrid Thyberg.

Hon har för sitt arbete inom TIRA-projektet belönats med Reumatikerförbundets vårdforskningspris 2012.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-11-19

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.