Hoppa till innehåll

TA | Gemensamt språk – allt viktigare

Tydliga termer och enhetliga begrepp får en ökad betydelse inom hälso- och sjukvården.

Text: Ulla-Karin Höynä

Arbetet med NPÖ ställer krav på enhetliga och jämförbara begrepp för alla yrkeskategorier inom vården. Det leder till att dokumentationen kommer att få ett nytt utseende. För arbetsterapeutens betyder det mindre fritext.

Dokumentationen struktureras i form av fasta val och ifyllande av mallar, specifika för den situation som man befinner sig i.

Kerstin Hjort, som arbetar med informatik inom FSA, ser många fördelar med ett gemensamt professionellt språk. 

– Det är ett sätt att utveckla kvaliteten inom arbetsterapi och få fram en enhetlig statistik. Det är svårt att göra uppföljningar med fritext som utgångspunkt, säger hon och fortsätter:

– Vid enhetlig och tydligare dokumentation av patientprocessen kan man också tydligare se vilka behov det kommer att finns av arbetsterapeutiska insatser.
Informatikarbetet sker inom FSAs Begrepp- och termgrupp (BoT) som utöver Kerstin Hjort består av arbetsterapeuterna Agneta Carlsson, Karin Granbom och Helena Lindqvist. De träffas två gånger per år och tar upp aktuella frågor. Gruppen företräder även arbetsterapeuter i informationsprojekt på nationell nivå.

– Vi deltar i ett arbete inom psykiatrin som syftar till att göra ett urval av KVÅ-åtgärder utifrån olika insatser som kan vara aktuella för denna patientgrupp, säger Kerstin Hjort. 

Socialstyrelsen har uppdraget att skapa ett nationellt fackspråk, där ingår
ICF – Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, som WHO står bakom. På Socialstyrelsen arbetar Ann-Helene Almborg med utveckla ett urval av ICF-kategorier, som ska kunna användas inom kommunal hälso- och sjukvård för att beskriva äldres behov. I arbetet deltar arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor.

Hur tror du morgondagens dokumentation påverkar arbetsterapeutens arbete?

– Den måste bli mer strukturerad för att kunna återanvändas, som vid överföring mellan olika vård- och omsorgsgivare och verksamhetsuppföljning på lokal samt nationell nivå. Det viktigaste är att alla inom vården och omsorgen använder entydiga, enhetliga och jämförbara begrepp, termer och klassifikationer, och inte kan göra sin egen tolkning, säger Ann-Helene Almborg, som själv är leg. arbetsterapeut.

Fotnot: Läs mer om begrepp och termer på FSAs webbplats, www.fsa.se.  

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-11-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.