Hoppa till innehåll

TA | FSA värd för träff om MOHO

Den 11–12 oktober var det dags för den tredje nätverksträffen för arbetsterapeuter som arbetar med Model of Human Occupation (MOHO) i Stockholm. Denna gång var FSA värd för träffen.

Tidigare träffar har ägt rum i Chicago, men nu vill man sprida träffarna i världen eftersom modellen används i så många länder.

På nätverksträffen deltog 42 arbetsterapeuter från nio olika länder, exempelvis Japan, Storbritannien, USA och Norge. Av geografiska skäl var flest deltagare från Sverige.

Under de två dagarna presenterades olika forskningsarbeten och praktiska tillämpningar.

Professor Kerstin Tham var inledningstalare och flera forskningsprojekt från Sverige presenterades. Några exempel är den forskning som Elin Ekbladh och Jan Sandqvist gör om bedömning av arbetsförmåga utifrån MOHO-baserade instrument.

Caroline Sandell redovisade en studie om delaktighet i utredning och intervention för personer med neuropsykiatriska besvär.

Undertecknad och Anette Kjellberg beskrev det arbete som sker inom FSA när det gäller att ”mappa” alla instrument som FSA har till försäljning till ICF.
Från USA redogjordes för ett nytt instrument som är under utveckling.

Instrumentet kartlägger olika boendemiljöer. Anette Kjellberg och Ida Kåhlin kommer att översätta detta till svenska. FSA stödjer arbetet, och instrumentet kommer att säljas via FSAs förlag.

Från Japan presenterades en studie som visar att MOHO-baserade interventioner bidrar till såväl ökad livskvalitet som ökad ADL-förmåga, jämfört med traditionella interventioner från en arbetsterapeut.

För mer info om MOHO, se webbplatsen: www.uic.edu/depts/moho.

Lena Haglund
Ordförande, FSA

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-11-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.