Hoppa till innehåll

TA | Ensidig bild av äldreomsorgen

Gästkrönika av Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare, Socialdepartementet.

Debatten har pågått länge och det är många som fortfarande frågar sig hur det står till med svensk äldreomsorg. Om man enbart följer massmedierna framstår den som en bransch med stora och tillsynes oöverkomliga problem. Men efter snart två år som nationell äldresamordnare har jag fått en större inblick. Under denna tid har jag gjort många, många studiebesök i verksamheter som varit oerhört välfungerande. Visst kan man ana att jag främst blir inbjuden till dem som har något positivt att visa upp, men det är fel att enbart måla bilden i svart. Bilden av äldreomsorgen är inte en.

Som ett exempel, bland många, träffade jag under ett besök på Anhörigcentrum i Gävle en kvinna vars make hade drabbats av demens. Hon vårdade honom i hemmet under några år, men till slut blev bördan för stor. Maken fick då plats på Fleminggatans äldreboende i Gävle, som hon beskrev som rena himmelriket! Hon var så positivt överraskad att hon vid flera tillfällen försökt få medierna att skriva om boendet. Dels ville hon att de som arbetade på äldreboendet skulle få lite positiv uppmärksamhet, dels ville hon ge andra drabbade en ljusare bild. Trots att hon under två års tid har kontaktat medierna, har ännu ingen nappat.

Självklart ska medierna granska dåliga verksamheter, men det måste finnas en balans. Den ensidigt negativa uppmärksamheten leder till att många äldre oroar sig alltmer över den framtida omsorg och vård de kan komma att behöva. Samtidigt blir det allt svårare att locka unga människor att välja ett jobb inom äldreomsorgen.

Det som inte så många känner till är att det i dag är många länder som vill ta del av våra svenska erfarenheter. Länder som Japan och Korea har under flera år inspirerats av våra välfärdssystem, inte minst äldreomsorgen. I Japan har man exempelvis byggt demensboenden och i Sydkorea geriatrisk vård enligt svensk modell. Även andra länder, som Kina och Indien, följer intresserat Sveriges modell.

Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre ökar i hela världen. Det är i grunden oerhört positivt och ett resultat av en förbättrad välfärd, inte enbart bättre sjukvård. Men med en allt äldre befolkning krävs förberedelser för att kunna leverera god äldrevård och omsorg till allt fler. För att detta ska bli möjligt måste branschens status öka, för att fler engagerade människor ska vilja vara med och utveckla verksamheterna.

Eva Nilsson Bågenholm
Nationell äldresamordnare, Socialdepartementet


Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-11-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.