Hoppa till innehåll

TA | En pionjär inom arbetsterapi har gått bort

Ingrid Hildebeck, en av de tidiga pionjärerna inom svensk arbetsterapi, har gått bort. Hon blev 97 år.

Ingrid var aktiv inom Arbetsterapeuternas förening, som FSA hette i begynnelsen, och var föreningens sekreterare under större delen av 1950-talet.

År 2002 blev hon utsedd till hedersmedlem av FSA. Motiveringen löd bland annat: ”Ingrid Hildebäck byggde upp arbetsterapi vid Röda Korsets sjukhus, där hon verkade fram till sin pensionering. Ingrid har under lång tid varit aktiv inom föreningen på olika poster. Hennes engagemang gällde allra mest att dels få yrket känt och accepterat inom hälso- och sjukvård, dels att få en svensk arbetsterapeututbildning av högsta internationella kvalitet”.

År 1948 sökte Ingrid till den första kursen i arbetsterapi som då startat i Sverige. Hon var yrkesverksam arbetsterapeut fram till 1981.

Under 1950-talet gjorde Ingrid ett antal studieresor både till USA och i Europa för att få praktisk erfarenhet och förkovra sig. Därifrån skrev hon ett antal rapporter om olika behandlingsmetoder, instrument och utbildningsmaterial inom arbetsterapi, som hon presenterade för kollegorna i Sverige.

År 1951 deltog Ingrid vid den femte internationella kongressen om vård av vanföra. Där fick arbetsterapeuter för första gången en egen plattform. Då togs initiativ till det som sedermera blev World Federation of Occupational Therapists (WFOT). När WFOT konstituerades i Liverpool ett år senare, 1952, blev Ingrid utsedd till en av de svenska delegaterna.

I många år arbetade Ingrid på Karolinska sjukhuset och då främst på Reumatologen.

Under hela livet strävade hon efter att utveckla arbetsterapi som en självständig och betydelsefull profession och verksamhet. Hon kämpade även för att den svenska arbetsterapeututbildningen skulle bli likvärdig med den internationella.

Lena Haglund
Ordförande, FSA

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-11-19

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.