Hoppa till innehåll

TA | E-hälsa öppnar dörren för framtiden

E-hälsa är ett samlingsbegrepp för mängder av satsningar och tjänster som sker digitalt. Det handlar om hur framtidens vård och omsorg ska fungera som helhet och förbättras med hjälp av e-tjänster. Nytta för både invånare och verksamheter samt beslutsfattare, är det tänkt.

Text: Jane Bergstedt

För invånarna handlar e-hälsa om allt från att kunna boka tid för läkarbesök och hålla koll på sina recept till att behandlas på distans med hjälp av dator och videoteknik. För vården handlar det exempelvis om sammanhållen journalföring och beslutsstöd i form av olika verktyg och kvalitetsregister.

Ett paradigmskifte inom vården, menar många, som öppnar för möjligheter vi inte ens kan ana i dag. Men det ställer också stora krav på entydiga begrepp
och gemensamma internationella standarder.

För femte året i rad hölls den Nationella eHälsodagen i Stockholm den 18 oktober, som samlade över 700 deltagare. Bakom dagen står Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, Vårdföretagarna och Famna, branschorganisationen för idéburna aktörer inom vård och social omsorg.

2010 antog regeringen ett dokument med namnet Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Både staten och landstingen satsar stora pengar på utveckling inom området. Informationen finns men behöver struktureras, definieras och göras tillgänglig på olika sätt för olika målgrupper, för medborgarna, för personal och beslutsfattare.

Samtidigt blir integritets- och säkerhetsfrågorna allt viktigare. Organisatoriska gränser utgör inget direkt hinder för att utbyta information mellan olika huvudmän och utförare, men utvecklingen måste ske med full respekt för den personliga integriteten. Även socialtjänsten ska inkluderas på sikt.

Center för eHälsa i samverkan (CeHis) koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma e-hälsostöd. I deras handlingsplan för åren 2013–2018 öppnas möjligheten för enskilda landsting och regioner att driva och förvalta nationella tjänster.

Stockholms läns landsting (SLL), exempelvis, har utvecklat tjänsten Mina vårdkontakter, dit alla landsting och regioner nu anslutit sig (se artikel här intill). SLL:s Vårdguiden slås ihop med 1177, som också vänder sig till invånarna med information om vård och hälsa på webb och telefon. De ska även ansvara för UMO, en nationell ungdomsmottagning på webben med information om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 och 25 år.

Det händer mycket. Det är inte lätt för kommuner och landsting att hänga med eller för medarbetarna. Intresset bland lokala politiker är viktigt för hur frågorna drivs, någon efterlyste en baskurs i e-hälsa för politiker.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-11-19

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.