Hoppa till innehåll

TA | Åldrigt faxsystem skapar irritation

Informationslösningarna glömdes bort när vården kommunaliserades. Västmanland är ett av de län som fortfarande är beroende av telefax efter kommunaliseringen av hemsjukvården den 1 september.

Text: Fredrik Mårtensson

Systemet med krypterade faxmeddelanden, där mottagaren måste bekräfta ett första meddelande via telefon för att sedan få alla patientuppgifter, har skapat missnöje bland personalen och är ofta tidsödande.

– Det är självklart ingen bra modell att behöva använda telefax 2012, men det är samtidigt inget unikt problem för Västmanland, säger Lars Törnblom, som anlitats av kommunorganisationen Västmanlands kommuner och landsting (VKL) för att hitta lösningar.

– Dock är det är lättare sagt än gjort att hitta en lösning som bygger på sekretess och säkerhet. Tidigare fanns ju hemsjukvården i samma landstingsorganisation – nu har ett behov av information mellan landsting och kommun uppstått som måste lösas, fortsätter han.   

I Västmanland pågår nu ett arbete på bred front för att underlätta informationsöverföring. Det handlar både om en kortsiktig lösning för smidigare kommunikation via telefax samt att införa säker e-post och att bygga ut landstingets it-system Prator.

– Det skulle vara en stor förbättring om Prator går att använda för att kommunicera mellan primärvård och kommunal hemsjukvård. Utbyggnaden av NPÖ kommer också att underlätta informationsutbyte, men det kommer ändå att krävas ytterligare åtgärder, tror Yvonne Winroth, som varit VKL:s projektledare för kommunaliseringen.

– Situationen är inte alls bra och risken är att man i stället väljer att informera via telefon, vilket är det allra mest patientosäkra sättet, säger hon.

En uppgradering av Prator, som kan användas för information mellan kommun och primärvård, kan vara klar i början av nästa år, tror Lena Berglund, systemförvaltare vid Landstinget Västmanland.

När det gäller enklare e-post så är jurister och säkerhetsexperter i Västmanland oense om vad som är tillåtet.

– Men helt klart är dagens system med faxning, återuppringning och bekräftelse för omständligt. Arbete pågår för att hitta en enklare rutin som sparar tid i verksamheten, säger Ingegerd Johansson-Molin, landstingets ansvariga för kommunaliseringen av hemsjukvården.

Lars Törnblom ger en komplex bild av ett införande av ”säker e-post”:

– Gemene man tänker kanske att e-post är säkert och där kommer meddelandena fram, men vårt problem är den lilla mängd, kanske någon promille, som fastnar på vägen. Ingen leverantör kan i dag ge hundraprocentiga garantier för att e-post kommer fram.

Att införa säker e-post är aktuellt inom flera landsting. Lars Törnblom håller med om att det är illa med nuvarande skillnader i patientsäkerhet runt om i landet.

– Jag tror att det kommer att krävas någon form av nationell it-tjänst som kompletterar NPÖ för att bygga upp ett heltäckande it-stöd, säger han.

Birgitta Andersson, arbetsterapeut i Norberg kommun, har bytt arbetsgivare till följd av kommunaliseringen av hemsjukvården. För egen del har hon inte upplevt faxproblematiken, men däremot bekymmer med Pratorsystemet.

– Nu börjar det fungera bättre, men jag vet kollegor som måste kämpa för att få del av patientuppgifter. Det är frustrerande att man inte hittat en helhetslösning innan kommunaliseringen genomfördes.

– Jag kan också känna att vår profession hamnar i skymundan – att vi ännu en gång tvingas bevisa att vår kompetens behövs i teamarbetet.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-11-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.