Hoppa till innehåll

TA | ”3D-teknik på distans – allt vanligare”

”Västerbotten är bäst i Sverige på att använda telemedicin – utan konkurrens!” Det självsäkra påståendet kommer ifrån Thomas Molén, medicinteknisk ingenjör vid Västerbottens läns landsting.

– Vi ligger i framkant med att utveckla telemedicin och att så många tillämpar den kliniskt, säger han.

Vad anser du är orsaken till att Västerbotten är ledande i landet på området?

– En orsak är att det finns en drivkraft här med de stora avstånden. Men vi skaffade oss tidigt ett försprång med telemedicinsatsningar redan i mitten av 1990-talet och politiker och ledning i landstinget har hela tiden varit måna om att satsa resurser på detta.

Vad är nyckeln till att leda utvecklingen?

– Att ha en bred klinisk tillämpning, i vårt fall närmare 150 enheter inom primärvård och vid sjukhusen, och att hela tiden utveckla tillämpningar och arbetssätt.

Vilka hinder finns?

– Framför allt måste personalen känna sig trygg med att använda tekniken. Trösklarna är inte alltid enkla att identifiera. Ett exempel kan vara att personal känner sig trygg med tekniken vid möten och uppkoppling mot kollegor, men osäkra i en patientsituation.

Hur jobbar ni med att utbilda personal?

– Vi har ett kliniskt träningscentrum i Umeå av hög kvalitet och försöker bland annat att arbeta med rollspel, där man prövar på olika roller som personal, patient och anhörig. Tekniken går också att lära sig på distans.

Vilka områden för telemedicin kan växa?

– Jag tror att egenvård blir allt viktigare. Tekniken blir mindre och enklare. Med trådlösa, mobila nätverk finns inga hinder för att patienten hemifrån ska kunna kommunicera med hälsocentralen på ett bra sätt.

Kan du nämna något specifikt för arbetsterapi?

– Jag tror att 3D-teknik på distans kommer alltmer, att kunna mäta vinklar och göra avbildningar med teknikens hjälp. Det är en viktig utveckling inom rehabiliteringsmedicin.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-11-19

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.