Hoppa till innehåll

TA nr 7

2012-11-19 TA | E-hälsa kräver smart arbetsterapi

Ledare av Ida Kåhlin, vice ordförande, FSA.

2012-11-19 TA | Nya digitala världen svindlar

Redaktören har ordet

2012-11-19 TA | Bred satsning på psykiatrin

Statens stora satsning på psykiatrin, som pågått mellan 2007–2011, följs upp med en ny och omfattande. En bred överenskommelse har gjorts med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Med den hoppas regeringen att fokus kommer att hamna på patientens behov.

2012-11-19 TA | Hög kvalitet på utbildningarna överlag

Högskoleverket har utvärderat kvaliteten hos arbetsterapeututbildningarna i landet. Undersökningen visar att alla utbildningar utom två håller en hög kvalitet. Luleå utmärker sig som ”excellent” – och Örebro genom att få underkänt på det vetenskapliga målet.

2012-11-19 TA | En pionjär inom arbetsterapi har gått bort

Ingrid Hildebeck, en av de tidiga pionjärerna inom svensk arbetsterapi, har gått bort. Hon blev 97 år.

2012-11-19 TA | E-hälsa öppnar dörren för framtiden

E-hälsa är ett samlingsbegrepp för mängder av satsningar och tjänster som sker digitalt. Det handlar om hur framtidens vård och omsorg ska fungera som helhet och förbättras med hjälp av e-tjänster. Nytta för både invånare och verksamheter samt beslutsfattare, är det tänkt.

2012-11-19 TA | Personliga hälsokonton på nätet

De personliga hälsokontona ska kunna hålla reda på allt från recept och provsvar – till när vi behöver förnya vaccinationer.

2012-11-19 TA | Boka läkartid i mobilen och surfplattan

Mina Vårdkontakter är en kostnadsfri tjänst på nätet som drivs av Stockholms läns landsting sedan 2000 och som nu vidareutvecklas och förbättras. Den ger invånarna möjlighet att exempelvis boka tider för läkarbesök, provtagning och förnya recept.

2012-11-19 TA | Informationssäkerhet = patientsäkerhet

Den tekniska utvecklingen på e-hälsoområdet medför inte bara fördelar – den utmanar även den personliga integriteten och säkerheten.

2012-11-19 TA | Telemedicin i glesbygd ökar primärvårdens möjligheter

Se teknikens möjligheter för kompetensutveckling, vård-kvalitet och effektivitet. Det menar Lena Eliasson och Gunilla Dahlman-Jonsson, arbetsterapeuter inom primärvården i Västerbottens läns inland.

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.