Hoppa till innehåll

TA | Upprop för allas rätt till vård

FSA har tillsammans med drygt 40 frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och yrkesförbund gått samman i ”Rätt till vård-initiativet”. En namninsamlingskampanj pågår fram till februari 2012.

Text: Jane Bergstedt

Tiotusentals människor som vistas i Sverige har inte tillgång till den vård de behöver på grund av att de är papperslösa och asylsökande.

”Papperslös” är man om man vistas i landet utan tillstånd, det kan vara asylsökande som fått avslag, personer som stannar kvar när deras visum gått ut, eller tagit sig in i landet utan tillstånd. De kan även vara offer för människohandel. Dessa människor är bland de mest utsatta individerna i samhället. De behandlas i dag inhumant och ovärdigt och det strider mot de humanitära värden som det offentliga Sverige säger sig kämpa för.

Hur många de papperslösa är är av naturliga skäl svårt att fastställa, men uppskattningsvis mellan 10 000 och 35 000 personer, som ofta samtidigt utnyttjas som billig arbetskraft. De arbetar framför allt inom städ-, restaurang-
och byggbranscherna. Kontaktpersoner ”hjälper till” och tar ofta en del av inkomsten.

Det är dessutom vanligt att papperslösa blir lurade på sin lön, med inga eller mycket små möjligheter att få upprättelse. De är förstås rädda och kan inte anmäla arbetsgivaren. De skulle förlora jobbet direkt, ett jobb de är beroende av för att försörja sina familjer i hemlandet.

Sverige är i dag ett av de länder i Europa där papperslösa har sämst tillgång till vård. Vi har fått hård kritik från FN för att vi brister i den mänskliga rättigheten till hälsa.

I januari 2010 tillsattes en utredning för att belysa papperslösas och asylsökandes situation och ta reda på hur lagstiftningen kan göras mer ändamålsenlig. Helt i enlighet med internationella konventioner som Sverige förbundit sig att följa föreslår uredaren Erna Zelmin att de ska få samma rätt till vård som personer bokförda i Sverige (SOU 2011:48).

Utredningens förslag presenterades i maj, men har fortfarande inte skickats ut på remiss. Migrationsminister Tobias Billström har förhalat processen och anser att utredningen behöver kompletteras eftersom de ekonomiska konsekvenserna inte utretts tillräckligt. Allianspartierna är splittrade i frågan.

I uppropet krävs att regeringen tar ansvar för Sveriges internationella åtaganden och humanitära förpliktelser och skickar utredningen på remiss. På Rätt till vård-initiativets hemsida www.vardforpapperslosa.se/varduppropet kan man underteckna uppropet fram till den femte februari och det finns namnlistor att sprida. Ett ställningstagande för de papperslösas och asylsökandes rätt till vård är varken migrationspolitik eller partipolitik. Det är ett ställningstagande för mänskliga rättigheter och humanitet.

Nuvarande lagstiftning strider även direkt mot vårdpersonalens etiska koder. Yrkesetiken ställer starka och entydiga krav på rätt till vård på lika villkor. Vårdpersonalen ska inte behöva sortera människor efter juridik eller annan status. Det är enbart de medicinska behoven som ska styra.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-12-19

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.