Hoppa till innehåll

TA | Tänd ett ljus…

Redaktören har ordet

När detta skrivs har debatten om missförhållandena i äldrevården just klingat av i media. En väckarklocka, som vi hört förut. Kanske att den klämtade lite högre och längre den här gången och ger resultat, inte minst att bemanningen ökar.

Intressant är att ett stort tvärvetenskapligt forskningsprojekt Det kunskapsbaserade äldreboendet just presenterats. Det praktiska vård- och omsorgsarbetet behöver helt klart en vetenskaplig grund att stå på och projektet ska titta på allt från måltider, boendemiljö och teknisk utrustning till utbildning av personal.

Temat för det här numret är utsatta grupper. En sådan är de hemlösa, som brukar uppmärksammas med frivilliginsatser just i juletider. Men sedan följer oftast en lång bister vinter. Hemlösheten hänger ofta ihop med missbruk, som gör det nästan omöjligt att komma under tak.

Bostad först, som är i gång på flera platser, är en idé från New York där missbrukare och hemlösa får en bostad samtidigt med rehabilitering av sina problem. 9 av 10 har lyckats behålla sina lägenhetskontrakt i New York och Hannover i Tyskland där metoden utvärderats.

Vi uppmärksammar också människor som blir fast i sekter, som drabbas av så kallad sektsjuka. Gudrun Swartling i Uppsala, pensionerad arbetsterapeut som jobbat inom psykiatrin, blev uppmärksammad på problemen när hennes son gick med i Livets Ords bibelskola. Det tog dock flera år att förstå vad som pågick. Sedan dess har hon hjälpt många tillsammans med ideella insatser från avhoppare.

Missa inte gästkrönikan där Birgitta Andersson, Forum – Kvinnor och Funktionshinder, skriver om våld mot utsatta kvinnor. Var tredje kvinna i Sverige drabbas och det är lika vanligt bland kvinnor med funktionsnedsättningar. Få törs berätta, än mindre anmäla.

Årets sista nummer är ovanligt innehållsrikt. Ett nytt instrument för utvärdering av arbetsterapi, AusTOMs, presenteras. Kenneth Forslund, lärare och forskare i pedagogik ger en lektion i handledning och arbetsterapeuten Maria Nilseryd i sjukdomen Raynauds fenomen, svåra köldproblem i fingrar och tår.

Tidskriften Arbetsterapeuten tar nu jul- och nyårsuppehåll och återkommer 9 februari.

Jane Bergstedt

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-12-19

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.