Hoppa till innehåll

TA | Övervikt och hjälpmedel

Kicki Reifeldt, arbetsterapeut och sektionschef på Hjälpmedelsinstitutet i Göteborg, har lett kurser i förflyttningskunskap för arbetsterapeuter och sjukgymnaster i 17 år.

Text: Anki Wenster

– Se förbi vikten och volymen och diskutera tillsammans med brukaren vilket behov som finns och hur de brukar göra. Och se på rörelsemönstret. Personer med fetma utvecklar gärna sitt eget rörelsemönster för att kompensera för minskad mobilitet och det krävs ofta smärtlindring i förflyttningssituationer. 

Allt oftare dök frågor upp som rörde förflyttnings- och bemötandesituationer med överviktiga patienter. Det ledde till att hon genomförde intervjuer i hemmiljö med personer med svår fetma. Det framkom att vad flertalet upplevde som svårast var att hantera smärtan i samband med förflyttning.

Resultatet av intervjuerna med överviktiga och vårdpersonal, egna studier samt studieresor till USA ledde till skriften Förflyttning med övervikt (Hjälpmedelsinstitutets förlag). Efterfrågan på kunskap har även bidragit till att Tungviktsteam bildats, bland annat i Kristianstad och Varberg, och fler är på gång.

Teamen består av vårdpersonal med tillgång till hjälpmedel och fördjupade kunskaper om överviktigas behov. Ett nätverk har skapats som syftar till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling och en funktionell utvärdering av hjälpmedel för överviktiga finns tillgänglig på HI:s webbplats

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-12-19

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.