Hoppa till innehåll

TA | ”Förtroende och tillit är vårt jobb”

Personer med missbruksproblem är inte sällan hemlösa och en utsatt grupp i samhället. Acceptans är det absolut viktigaste förhållningssättet i arbetet, menar arbetsterapeuten Agneta Johansson Strid och sjukgymnasten Helena Gauffin Dahlin i Västerås.

Bildtext: Arbetsterapeuten Agneta Johansson Strid och sjukgymnasten Helena Gauffin Dahlin, som tillhör Vård och Omsorg i Västerås, har arbetet två år på konsultbasis för Individ och Familj.

Text & foto: Stina Johansson

En liten bit utanför Västerås centrum ligger Haga, ett gruppboende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Här arbetar Agneta Johansson Strid och Helena Gauffin Dahlin, arbetsterapeut respektive sjukgymnast inom Västerås stad, Vård och Omsorg, med personer med missbruks/beroendeproblem.

Agneta Johansson Strid möter upp med ett brett leende. Genom trappstegen skymtar en kattlåda. Agneta berättar att de både har katt och hund på det här gruppboendet, en tillgång och kanske ibland den bästa trösten för den som fått en del törnar i livet.

Personer med missbruksproblem är inte sällan hemlösa och tillhör en av de mest utsatta grupperna i samhället. Att inte kunna föra sin egen talan eller ha kontroll över sin vardag är frustrerande. Likaså att vara utlämnad till andras omsorg, förtroendekapitalet rasar ofta i botten.

Agneta menar att acceptans är det absolut viktigaste förhållningssättet i
arbetet. Att kunna hitta ett lugn i att det är precis som det ska vara och det är gott nog, när en person återfaller i missbruk. Att se människan bakom och inte vara så snabb att döma. Hon refererar till Kirkegaard, om du vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste du först finna henne där hon är och börja just där.

– De här människorna är en grupp i samhället vars röster inte blir hörda och de är lågprioriterade inom sjukvården. Det gäller att stå kvar. Att vara en fast punkt i kaoset.

Helena Gauffin Dahlin håller med. Hon berättar att det tog flera månader innan en av de boende ens släppte in henne i sin lägenhet.

– Förtroende och tillit, det är vad vårt jobb handlar om. Att den här gruppen är så lågt värderad är verkligen sorgligt, det finns ju en anledning till att de hamnat i detta.

Organisationen kring äldreomsorgen och psykiatrin är väl uppbyggd, men
när det kommer till rehabresurser för personer med missbruks/beroendeproblem finns det fortfarande mycket som kan förbättras och utvecklas.

För att motverka hemlöshet arbetar Västerås stad med förebyggande åtgärder. Bland annat genom att se till att människor inte mister sin lägenhet och i ett tidigt skede ge råd om vilka vägar som finns för att förhindra vräkning.

Den hemlöse har möjlighet att få en jourlägenhet som ett första steg. Därifrån kan han eller hon sedan få komma till ett gruppboende eller ett eget boende.

Agneta Johansson Strid och Helena Gauffin Dahlin tillhör verksamhetsområdet Vård och Omsorg och jobbar sedan två år på konsultbasis mot Individ och Familj. Från och med årsskiftet kommer en del förändringar att ske. Konsultavtalet upphör då och enheten kommer att skapa egna arbetsterapeut- och sjukgymnasttjänster.

Som arbetsterapeut gör Agneta en hel del funktionsbedömningar. Många av brukarna är till åren komna och deras kroppar är slitna. En del är i behov av hjälpmedel, till exempel toalettstolsförhöjning, rollator, taklyft eller en antidecubitusmadrass. Ibland rycker hon ut med akuta insatser till jourlägenheterna.

Även kognitiva hjälpmedel har förskrivits. På det området finns en del att göra, enligt Agneta. Många med neuropsykiatrisk problematik självmedicinerar med alkohol eller droger och hon tror att flera skulle vara hjälpta av planerings- och påminnelsehjälpmedel. Hittills har det varit mycket fokus på det fysiska, men hon hoppas att kognitiva hjälpmedel så småningom kan få en mer självklar plats i rehabiliteringen.

Hjälpmedelsinstitutets projekt att utveckla och informera om bra hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar pågår 2009–2011. Enligt Johanna Grönkvist på Hjälpmedelsinstitutet har bara tio procent av alla som i dag har någon form av psykisk funktionsnedsättning tillgång till hjälpmedel.

Förutom hjälpmedel jobbar även Agneta med allmän aktivering för de boende. Det kan handla om att gå promenader med stavar, att komma ut och göra något tillsammans med någon annan och inte bli sittande inaktiv i lägenheten. Även här gäller det att som arbetsterapeut inte ge upp, att finnas kvar och stå för rutiner och struktur. Lite mer svårjobbat upplever både Agneta och Helena att det är på de boenden där man inte har nolltolerans mot alkohol eller droger.

Samverkan med övrig boendepersonal är särskilt viktigt och på vissa av boendena har man gjort scheman där alla aktiviteter är inskrivna. Båda två tycker att samarbetet fungerar mycket bra och de har bara fått positiva reaktioner från vårdpersonalen.

Både Agneta Johansson Strid och Helena Gauffin Dahlin har jobbat länge inom psykiatrin och deras engagemang går inte att ta miste på. På frågan om det inte är lätt att ta med sig jobbet hem, svarar båda nästan unisont att mötet med dessa människor tvärtom är en gåva och att deras livsöden inspirerar till att vilja vara med och göra skillnad. Mötet och samtalen är berikande, inte betungande.

– Har man valt att jobba inom psykiatrin är man intresserad av hela människan. Det finns också en helt annan förståelse för att saker och ting tar tid. Men vi har vid behov möjlighet att delta i handledning på boendena eller så reflekterar vi ihop med den egna arbetsgruppen, säger Agneta Johansson Strid.

Som sjukgymnast jobbar Helena Gauffin Dahlin mest med kroppsuppfattning och träning av kroppskännedom. De har märkt att vårdpersonalen har lättare att förstå arbetsterapeutens roll jämfört med sjukgymnastens uppgifter.

– För många av brukarna är kroppskontakten nedsatt och de behöver hjälp att bli mer medvetna om sin kropp. Att få hjälpa till med det är en förmån. Sedan underlättar det att sjuksköterskan som vi samarbetar med är fantastiskt entusiastisk och värdesätter våra insatser.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-12-19

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.