Hoppa till innehåll

TA | Ett yrkesengagemang utöver det vanliga

Ledare av Lena Haglund

I årets sista nummer av tidskriften Arbetsterapeuten har vi valt att fokusera på särskilt utsatta grupper i vårt samhälle. Vanligtvis menar man grupper av människor som kräver extra insatser från samhället för att fungera. Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv vill vi tillägga att det också handlar om stora grupper av människor som behöver stöd för att få sin vardag att fungera, för att kunna vara delaktiga i vardagliga aktiviteter. Människor som har svårigheter att klara ett vardagsliv som är självklart för många, ska ha rätt att få träffa en arbetsterapeut. Under året har Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter i många sammanhang uppmärksammat människans rätt till delaktighet och aktivitet. Vi har arbetat med vår slogan – Vardagen måste funka, vi har lanserat kampanjen Var dig själv livet ut, vi har gett ut Livsboken (www.minlivsbok.se) som ska underlätta för människor att få vara aktiva när man inte längre själv kan berätta hur man vill ha det. Temat för Arbetsterapins Dag var Aktivitet – en mänsklig rättighet.  

Behovet av arbetsterapeuternas genuina kunskap om sambandet mellan människans förutsättningar till egen aktivitet och den omgivande miljön och hälsa har under året visat sig i många sammanhang. Vi har genom olika workshops förtydligat hur detta perspektiv återfinns inom flera av de riktlinjer som Socialstyrelsen färdigställt under året. Vi har haft samverkan med Föreningen Svensk Företagshälsovård för att klargöra arbetsterapeutens roll och funktion inom företagshälsovården. Vi har granskat de kvalitetsregister som finns och agerar nu mycket aktivt för att introducera kvalitetsindikatorer som återspeglar arbetsterapins insatser. Vi har genomfört workshops kring den förändrade roll som framtidens primärvård kommer att innebära för arbetsterapeuter. Vi har uppvaktat departement och aktivt deltagit i olika konferenser kring äldres behov av vård och omsorg. Tillsammans med LRS har vi tagit fram ett gemensamt manifest, som slår fast äldres rätt till specifik rehabilitering oavsett var de bor. Vi har granskat huruvida sjukskrivningsmiljarden och regeringens satsning inom psykiatriområdet gett ökad rehabilitering där arbetsterapeuter ingått. Tyvärr är resultatet ganska nedslående på många håll i landet.

Vi måste fortsätta peka på vilken outnyttjad kompetens som arbetsterapeuter står för inom rehabiliteringsområdet. Det var med stor tillfredsställelse vi därför tog del av Rehabiliteringsrådets slutbetänkande under våren. Där beskrivs på ett entyd-igt sätt hur arbetsterapeuter kan bidra till en betydligt bättre rehabilitering än vad som sker i dag. Det blir intressant att se hur utredningsförslagen kommer att påverka utformningen av framtidens rehabiliteringsgaranti.

Som framgår – vi har gjort mycket under året för att förklara hur arbetsterapeuter kan bidra till en bra och bättre vård och omsorg och därmed ökad välfärd i samhället. Men detta skulle aldrig ha varit möjligt om vi inte haft alla engagerade medlemmar. Förbundets arbete har sin grund i medlemmarnas passion för sitt yrke. Ett yrkesengagemang som är något utöver det vanliga, vill jag nog hävda!

Jag vill rikta ett varmt TACK till alla medlemmar och alla förtroendevalda som på olika sätt bidragit till utvecklingen av arbetsterapi ur såväl ett traditionellt fackligt som ett professionellt perspektiv under året.

God Jul och Gott Nytt År!

Lena Haglund
Ordförande

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-12-19

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.