Hoppa till innehåll

TA | Det kunskapsbaserade äldreboendet

Livet på äldreboenden har många aspekter och nu ska ett forskningsprojekt ta helhetsgrepp på ämnet och skapa arenor där forskning och praktik kan mötas.

Ett stort Vinnova-finansierat projekt ska utveckla äldreboenden som verkligen bygger på forskningsbaserad kunskap. Tidigare forskning har sällan nått ut, en stor del av det praktiska vård- och omsorgsarbetet sker fortfarande utan vetenskaplig grund. En del av konsekvenserna har vi sett i höst.

Arbetsterapeuterna tillika professorerna Susanne Iwarsson och Lena Borell finns med i den grupp av forskare från Lunds universitet, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan, som står bakom projektet Det kunskapsbaserade äldreboendet. Forskarna ska studera äldres måltider, boendemiljö, teknisk utrustning och utbildningen av vård- och omsorgspersonal.

– Det som gör projektet så speciellt är sammanflätningen av tvärvetenskaplig forskning och äldreomsorgens praktiska vardag. Projektet handlar om hur vi kan skapa arenor där forskning och praktik kan mötas, säger projektledaren Tove Harnett vid Lunds universitet.

Det kräver att forskare från olika vetenskapliga discipliner samverkar, vilket hitintills varit ovanligt bland dem som studerar äldres livsvillkor. Här finns många olika forskningsinriktningar representerade, från medicin och omvårdnad till socialt arbete och arkitektur.

– Aktiv medverkan från äldre personer med stora behov av vård och omsorg och deras närstående är en viktig utgångspunkt för vårt nya projekt. Det är så vi kan säkerställa att den utveckling vi vill driva verkligen tillgodoser angelägna utvecklingsbehov inom äldrevården, säger professor Susanne Iwarsson.

Ett av målen för projektet är att underlätta samarbetet mellan universitet, kommuner, näringsliv och brukarorganisationer. Därför deltar bland andra Stockholms stad, Ängelholms kommun, Parkinsonförbundet och det kommunalägda fastighetsbolaget Micasa Fastigheter i Stockholm.

Jane Bergstedt, red.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-12-19

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.