Hoppa till innehåll

TA | ”Bostad först”– nytt fält för arbetsterapeuter

”Bostad först” bygger på idén att en missbrukare och hemlös först behöver en bostad för att kunna ta tag i sina andra problem. En bostad ses som en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett fungerande liv. Bostad först är i gång på flera håll i landet.

Text: Sven Rosell

Kommunerna i Sverige har länge arbetat med system där den hemlöse stegvis ska kvalificera sig för en egen bostad. Från härbärge till lägenhet med förstahandskontrakt. En grupp forskare vid Socialhögskolan i Lund vill ändra på detta. Inspirerade av Housing first (Bostad först) i New York vill de att egen bostad ska ses som en grundtrygghet, som den hemlöse behöver för att kunna ta itu med sina problem.

Den individuella hjälpinsats som den hemlöse behöver ska sättas in samtidigt som han eller hon får en bostad. Resonemanget går ut på att den som har en osäker boendesituation inte klarar att arbeta för att bli nykter på samma gång.

Modellen har testats i USA, Tyskland och Finland. I New York och Hannover har den utvärderats. Där har 9 av 10 som fått rehabilitering samtidigt med bostad lyckats behålla sina lägenhetskontrakt. I Sverige har varianter av Bostad först startat i några kommuner. Helsingborg och Stockholm var först, där har satsningen varit igång under drygt ett år.

I Stockholm drivs Bostad först av Stadsmissionen i samarbete med
kommunala bolaget Svenska Bostäder, Stockholms stad och Lunds universitet. Femton lägenheter har tilldelats tidigare hemlösa personer och snart tillförs lika många till. Lägenheterna finns i fyra stadsdelar.

– Det vi har sett är att man är väldigt mån om sitt boende, säger Anne MacKey, som är ansvarig för Bostad först på Stadsmissionen i Stockholm.

De nyblivna bostadsinnehavarna deltar i möbleringen av sina lägenheter. Meningen är att alla ska trivas i sitt nya hem. En av dem som fått lägenhet har fått ett eget förstahandskontrakt och ytterligare två förväntas få ett sådant inom kort. De tidigare hemlösa som fått lägenhet i kombination med individuellt stöd är i åldern 25–70 år, sex är kvinnor. Socialtjänsten svarar för urvalet av de klienter som kommer i fråga för bostad.

Målsättningen är att alla ska klara att behålla sin lägenhet med hjälp av individuellt utformade stödinsatser. Därför kommer arbetsterapeuter behövas
som en resurs för Bostad först, anser Anne MacKey.

I Helsingborg, där Bostad först drivs av kommunen, har den första remissen kommit till arbetsterapeuterna. De är knutna till socialförvaltningen.

– Vi kan hjälpa dem med att få ihop vardagen, säger arbetsterapeuten
Susanne Strandberg.

Den som haft en osäker boendesituation och levt som missbrukare behöver skapa en ny struktur i sitt liv och ett nytt socialt nätverk. En del av dem som levt som hemlösa är i dåligt skick och kan behöva en anpassad bostad. Arbetsterapeuter har kompetensen att identifiera behoven.

– Det här är nytt för oss, men vi kan nog få mer att göra med Bostad först, säger Susanne Strandberg. 
 

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-12-19

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.