Hoppa till innehåll

TA nr 8

2011-12-19 TA | Ett yrkesengagemang utöver det vanliga

Ledare av Lena Haglund

2011-12-19 TA | Tänd ett ljus…

Redaktören har ordet

2011-12-19 TA | Stora brister i vård och rehabilitering efter stroke

Den otydliga ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting gör att strokepatienter riskerar att bli utan stöd och hjälp. Omkring tio procent av kommunerna erbjuder inte alls rehabilitering trots laglig skyldighet, visar Socialstyrelsens utredning som presenterades i slutet av november.

2011-12-19 TA | Det kunskapsbaserade äldreboendet

Livet på äldreboenden har många aspekter och nu ska ett forskningsprojekt ta helhetsgrepp på ämnet och skapa arenor där forskning och praktik kan mötas.

2011-12-19 TA | ”Sektsjuka” måste få stöd

Gudrun Swartling har arbetat som arbetsterapeut inom psykiatri i hela sitt yrkesliv. Men när äldsta sonen gick med i Livets Ord och personlighetsförändrades kopplade hon inte ihop det. När han efter flera år blev sig själv igen hade hon lärt sig att känna igen människor med så kallad sektsjuka.

2011-12-19 TA | Föräldrar till barn med övervikt går ”kurs”

”Wilma” är 4 år. Hon är en glad, aktiv och nyfiken förskoletjej som har goda sociala relationer med sina jämnåriga kompisar. Däremot händer det att föräldrarna får skydda henne från mindre vänliga blickar och kommentarer från andra vuxna.

2011-12-19 TA | Övervikt och hjälpmedel

Kicki Reifeldt, arbetsterapeut och sektionschef på Hjälpmedelsinstitutet i Göteborg, har lett kurser i förflyttningskunskap för arbetsterapeuter och sjukgymnaster i 17 år.

2011-12-19 TA | ”Förtroende och tillit är vårt jobb”

Personer med missbruksproblem är inte sällan hemlösa och en utsatt grupp i samhället. Acceptans är det absolut viktigaste förhållningssättet i arbetet, menar arbetsterapeuten Agneta Johansson Strid och sjukgymnasten Helena Gauffin Dahlin i Västerås.

2011-12-19 TA | ”Bostad först”– nytt fält för arbetsterapeuter

”Bostad först” bygger på idén att en missbrukare och hemlös först behöver en bostad för att kunna ta tag i sina andra problem. En bostad ses som en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett fungerande liv. Bostad först är i gång på flera håll i landet.

2011-12-19 TA | Individen kontra kollektivet

Familjen och släkten kan behöva involveras i behandlingen av människor från andra kulturer, menar Parvin Pooremamali, arbetsterapeut, folkhälsovetare och doktorand vid Malmö Högskola.

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.