Hoppa till innehåll

TA | Vi har kompetensen – använd den!

Ledare av Ida Kåhlin, vice ordförande.

Samhället – politiken – förstår inte alltid arbetsterapeuternas kompetens och betydelse. Framför allt nyttjar man den inte i den utsträckning som vore samhällsekonomiskt och reellt kostnadseffektivt. 

Att fler personer ska få tillgång till arbetsterapi och få uppleva meningsfull aktivitet och delaktighet är en viktig fråga för FSA. För att nå fram genom det brus som i dag finns i vårt samhälle måste vi sätta vår arbetsterapeutiska kompetens i relation till begrepp och företeelser som får genomslag och som är av betydelse för samhällets och välfärdens utveckling. Som en del i en sådan strävan beslutade FSAs fullmäktige i november 2010 att anta en proposition om arbetsterapi och hållbar utveckling.  Fullmäktige beslutade att förbundet aktivt ska medverka till att arbetsterapeutstudenter under grundutbildning tillägnar sig kunskaper om hållbar utveckling i relation till yrkesutövningen, att arbetsterapeuten i sin kontakt med patient/klient har ett aktivt förhållningssätt till en hållbar utveckling och att arbetsterapeuters kunskap tas tillvara i samhällsplaneringen.

Aktiviteter som exempelvis förflyttning, matlagning, inköp, städning och tvätt kan på olika sätt relateras till en hållbar utveckling. Om en person får nedsatt aktivitetsförmåga påverkas också möjligheten till att verka för en hållbar utveckling. Arbetsterapeutens kompetens och klientcentrering är här av betydelse. Ett minneshjälpmedel kan stödja en person med nedsatt tidsuppfattning att spara på varmvattnet. Individanpassade checklistor med bildstöd kan möjliggöra för en person med intellektuell funktionsnedsättning att planera inköp och matlagning på ett klimatsmart och energibesparande sätt och anpassningar i bostaden kan möjliggöra för en rullstolsburen person att kunna källsortera sina sopor.

Hur kan då arbetsterapeutens kompetens användas på samhällsnivå? I samhällsplaneringen, när produkter och tjänster tas fram eller vidareutvecklas, kan och ska de utformas så att individer som har särskilda behov kan använda dem utan anpassning eller krav på speciallösningar. Detta är samhällsekonomiskt fördelaktigt och ligger i linje med en hållbar utveckling. Man brukar i dessa sammanhang använda begreppen ”universell design” och ”sustainable design”. En hållbar samhällsplanering måste väga in att behoven hos medborgarna varierar och förändras. Här har vi arbetsterapeuter kompetens att bidra med. Vi kan exempelvis arbeta med tillgänglighetsfrågor för allmänna kommunikationer, så att fler personer ges möjlighet att använda tåg, buss och tunnelbana eller andra kommunala färdmedel. Vi kan arbeta med utformningen av sopsorteringssystem så att de blir tillgängliga för alla personer.

Att hållbar utveckling endast skulle handla om klimatfrågor är en vanlig missuppfattning. Hållbar utveckling handlar lika mycket om ett samhälles sociala och ekonomiska utveckling som om människors upplevelse av hälsa. En strävan mot en hållbar utveckling innefattar en strävan mot hälsosamma förhållanden mellan människan, hennes omgivning, vanor och livsstil.  

Hälsa – individ – aktivitet – miljö, en kombination som vi arbetsterapeuter i högsta grad har en unik kompetens kring. I samhällets strävan mot en hållbar utveckling ska därför arbetsterapeuters kompetens tas tillvara!


Ida Kåhlin
Vice ordförande
E-post: ida.kahlin@liu.se

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-11-18

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.