Hoppa till innehåll

TA | Så firade vi Arbetsterapins dag 2011

Här kommer ett axplock av alla de aktiviteter som anordnades runt om i landet på Arbetsterapins dag. Årets tema var "Aktivitet – en mänsklig rättighet". Dagen är viktig, både för att marknadsföra professionen men också för att fira alla arbetsterapeuter. Det är ni värda!

Inspirationsföreläsning på distans

Arbetsterapins dag i Norrbotten uppmärksammades både med en föreläsning och genom att dela ut informationsmaterial på olika orter i länet. Inspirationsföreläsning med temat Rätten till meningsfulla aktiviteter – är det arbetsterapi? hölls av Ingeborg Nilsson, leg arbetsterapeut, med dr, Umeå universitet. Ingeborg har sedan lång tid tillbaka intresserat sig för rätten till aktivitet främst bland äldre och har även skrivit internationellt publicerade artiklar inom området. Hon föreläste från Umeå via e-möte genom Adobe Connect Pro till arbetsterapiprogrammet i Luleå.

Både yrkesverksamma arbetsterapeuter, studenter, forskare, doktorander samt lärare på båda orterna följde den mycket uppskattade föreläsningen som även inkluderade intressanta diskussioner.

Marianne Sirkka
FSAs kvalitetsombud, Norrbottenskretsen

STRIKE i Västerås!

Västmanlandskretsen firade Arbetsterapins dag med after work-bowling på Strike i Västerås samt middag på restaurang. Det var mycket trevligt och samtliga som deltog slog strike. Tyvärr var vi få anmälda, men hoppas att vi blir fler nästa år då vi tycker det är viktigt att fira oss själva som arbetsterapeuter emellanåt!

Västmanlandskretsen

Umeåstudenter intog Renmarkstorget

Fem tjejer från FSAstud i Umeå, Dahlia Ali, Frida Bergman, Anna Fredriksson, Karin Lind och Anna Svensson ställde sig på Renmarkstorget och pratade med förbipasserande människor om Arbetsterapins dag och vad arbetsterapeuter gör. De passade också på att dela ut tidningar och broschyrer.

Dahlia Ali, frida Bergman, Anna Fredriksson, Karin Lind och Anna Svensson
Karin Lind, Dahlia Ali, Anna Svensson och Anna Fredriksson (fr v) delade ut material i Umeå.

Frida Bergman
FSAstud, Umeå

Föreläsningar och mingel i Växjö

Arbetsterapins dag i Växjö firades den 18 oktober med en halv dags föreläsningar i samarbete mellan FSA och FoU Kronoberg. Runt 80 personer lyssnade och minglade.

I år stod Elisabeth Olsson och Arbetsförmedlingen värd och berättade om hur man arbetar. Cirka 25 procent av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har någon typ av funktionsnedsättning. Föreläsningen knöts ihop med intressanta berättelser från verkligheten.

Dessutom medverkade Inger Jansson, specialist i arbetsterapi med inriktning mot arbetsliv och doktorand från Kalmar, och berättade om Ett multifunktionellt arbetsliv och Problembaserad metod – en metod för ökad arbetsförmåga för personer med stress-, ångest- och depressionsbesvär.

Elisabeth Gustavsson, arbetsterapeut från NP-enheten, föreläste om sin
kandidatuppsats Arbetsförutsättning för personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning.

Jessica Eklund
Ordförande Kronobergskretsen

Workshops i Norrköping

FSAstud Norrköping anordnade workshops för alla studenter på Linköpings universitet. Man fick på olika stationer prova på hur det skulle kunna vara att ha en funktionsnedsättning. Kognitionssimulatorer, hörapparater, blindkäpp och rullstolar fanns att prova. Studenter lockades med både kaffe och godis som ICA Strömmen hade sponsrat och i rullstolsracet kunde man vinna biobiljetter.

Josefin Holm
Kom och prova! Vice ordförande Josefin Holm vid en av montrarna på Arbetsterapins dag.

FSAstud, Norrköping

Fullmatad dag i Göteborg

Årets tema Aktivitet – en mänsklig rättighet var den röda tråden under en inspirerande dag i Sahlgrenska Universitetets stora aula. Över 200 arbetsterapeuter från fyra kretsar fick under dagen mingla och ta del av
inspirerande föreläsare.

Ulla Nordenskiöld, pionjär inom arbetsterapi när det gäller reumatologi, föreläste om framtidens professionella språk, ICF. Marianne Bengtsson, Lidköping, pratade om Grön Rehab och Carina Göransson och Ann Wingård föreläste om energibesparing ur ett när, var, hur och varför perspektiv. Varför gör inte patienten som vi säger var ämnet för Carina Göranssons specialistföreläsning.

FSAs kvalitetsarbete, den nya kvalitetspolicyn och hur arbetet bedrivs i de lokala kretsarna diskuterades.

Dessutom medverkade kommunalrådet Thomas Martinsson från Miljöpartiet och pratade om begreppet mänskliga rättigheter. Han menade att arbetsterapeuten ska vara stolt över sin insats, då arbetsterapeutisk filosofi och grund i högsta grad är baserad på mänskliga rättigheter.

Ewelina Sandström och Gunilla Rehn
Göteborgskretsen

Vi ordnade en monter i Nacka

Fantastiskt trevligt initiativ med Arbetsterapins dag, som ger tillfälle att lyfta fram vilken kompetens alla arbetsterapeuter har. På Danvikshem, ett äldreboende i Nacka, skapade våra tre arbetsterapeuter, de bästa representanter man kan tänka sig, en monter med information. De delade ut material och berättade om arbetsterapi både för personal och boende.

Anna Dahl, Isabella Grigourio och Anna Lundström
Arbetsterapeuterna Anna Dahl, Isabella Grigourio och Anna Lundström i Nacka.

Maria Persson
Rehabchef, Stiftelsen Danviks Hospital

FSAs kansli uppvaktade med Livsboken

FSAs kansli var också aktiva på Arbetsterapins dag. Christina Lundqvist och Malin Stedt Gustavsson uppvaktade ett antal organisationer i Stockholm med Livsboken. De besökte Handikappförbunden (HSO), Hjälpmedelsinstitutet, Personskadeförbundet RPT, Pensionärernas Riksorganisation och Reumatikerförbundet.

Samtidigt deltog andra på FSAs kansli i en äldremässa som stadsdelsförvaltningen Norrmalm i Stockholm arrangerade.

Anne Carlsson och Malin Stedt Gustavsson
Anne Carlsson, ordförande för Reumatikerförbundet uppvaktades med blomma och Livsboken av FSAs Malin Stedt Gustavsson, som i sin tur fick "Lille Kanin" med smådjursreumatism.

Jane Bergstedt, red.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-11-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.