Hoppa till innehåll

TA | Ny reviderad prioriteringsmodell

Nationella modellen för öppna prioriteringar är en systematisk metod för att omsätta riksdagens riktlinjer för prioriteringar och dess etiska plattform till praktik. Modellen har getts ut i en ny reviderad version med större fokus på praktisk användning.

Prioriteringsmodellen har ett starkt stöd och är väl beprövad runt om i landet. Den nya reviderade modellen är i huvudsak oförändrad vad det gäller grundläggande principer, men ett stort arbete har lagts på att bättre förklara hur modellen bör användas. En större förändring är att den nu omfattar ett vidare ohälsoperspektiv och rekommendationen är att den ska tillämpas också i mer komplexa (horisontella) prioriteringar där många olika typer av vårdverksamheter ingår.

Modellen har tagits fram av Prioriteringscentrum och Socialstyrelsen gemensamt och har diskuterats med bland annat alla större vårdförbund, inklusive FSA. Rapporten Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård – reviderad version kan laddas ned från Prioriteringscentrums hemsida eller beställas därifrån för 100 kronor styck exklusive moms


Mari Broqvist
Prioriteringscentrum

Fotnot: FSA och Sjukgymnasternas Riksförbund har tagit fram ett studiecirkelmaterial: "Samtal om öppna prioriteringar". Materialet beställs kostnadsfritt från FSAs förlag.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-11-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.