Hoppa till innehåll

TA | Ny rapport om rehabiliteringsgarantin

Arbetet med sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringsgarantin redovisas nu i en större rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). FSA konstaterar i en egen undersökning att arbetsterapeuter fortfarande inte efterfrågas i tillräcklig utsträckning.

Staten och SKL har med start år 2006 tecknat överenskommelser för utveckling av hälso- och sjukvårdens arbete omkring sjukskrivning och rehabilitering.
En större rapport kom i juni 2011 där bland annat de olika länens arbeten redovisas (Rehabiliteringsgarantin, utveckling och planering i landstingen). Kvartalsrapporter ges också ut. Dessa rapporter, och andra nyheter och information om både sjukskrivningsmiljard och rehabiliteringsgaranti kan hämtas på www.skl.se/sjukskrivningar.

Sjukskrivningsmiljarden som infördes 2006 är en satsning för utveckling av hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och förebyggande av sjukskrivningsbehov. Detta innebär framför allt att bygga upp organisation och nätverk som gynnar bedömning, rehabilitering och samarbete för människor i yrkesverksam ålder, som på grund av sjukdom upplever problem att stanna kvar i arbete, eller att återgå till arbete efter sjukskrivning. Syftet är också att lyfta upp försäkringsmedicinskt arbete, som ett angeläget ämne inom hälso- och sjukvården.

Rehabiliteringsgarantin är också en statlig satsning som kom till i samband med införandet av rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen år 2008. Syftet med rehabiliteringsgarantin är att de diagnosgrupper som står för de flesta sjukskrivningarna ska få ökad tillgänglighet till vårdens resurser, i form av bedömning, behandling och medicinsk rehabilitering. Aktuella diagnosgrupper är: lättare och medelsvår psykisk ohälsa (ångest, depression och stressrelaterad ohälsa) och/eller generaliserad smärta. Evidensbaserade behandlingsmetoder ska användas, metoder som har evidens för återgång i arbete. Detta innebär i dagsläget multimodal rehabilitering (MMR – sammansatta åtgärder från flera kompetenser) till patienter med långvarig smärta i axlar, nacke och rygg och kognitiv beteendeterapi eller interpersonell psykoterapi (KBT/IPT) till personer med depression, ångest eller stress. Genom rehabiliteringsgarantin genomförs också forskning inom forskningsprojektet REHSAM. Tre utlysningar har skett och ett antal av länen arbetar nu med olika projekt.

Arbetsterapeuter deltar i de flesta län i det utvecklingsarbete som sker inom sjukskrivningsprocessen, dels i sin profession, dels i rollen som rehabiliteringskoordinator. Den utbildning arbetsterapeuten har med sig är mycket lämplig för rollen som koordinator, med sin kunskap om vikten av att människan har balans mellan olika områden i livet. Arbetsterapeuten är också en uppskattad deltagare i de team som startats för att ge människor bedömning och rehabilitering inom rehabiliteringsgarantin. Endast något län har ännu inte involverat arbetsterapeut i primärvårdens team som arbetar med patienter med smärta och psykisk ohälsa.


Annie Hansen Falkdal
Leg arbetsterapeut, Västerbottens läns landsting

FSAs enkät

Eftersom förbättring av sjukskrivningsprocessen och införande av multimodala team inom ramen för rehabiliteringsgarantin är mycket intressanta för arbetsterapeuter ur ett professionellt perspektiv har FSA genomfört en enkätundersökning. Syftet var att kartlägga hur arbetsterapeutens kompetens används inom dessa områden.

Resultatet visar att efterfrågan på arbetsterapeutisk kompetens har blivit större, men inte i tillräcklig utsträckning. Det finns för få tjänster och ibland en okunskap hos chefen/läkaren som gör att arbetsterapeuten kommer in för sent i rehabiliteringen. Dessutom påverkas arbetsinnehållet, vilket innebär att primärvårdens arbetsterapeuter behöver mer utbildning.

Ta del av resultatet i sin helhet på FSAs webbplats.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-11-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.