Hoppa till innehåll

TA | Nätverksträff under Ortopediveckan i Karlskrona

Vid nätverksträffen presenterades en mängd föredrag av olika yrkeskategorier och många utställare demonstrerade sina produkter. Arbetsterapeuternas program innehöll exempelvis en workshop av Lena Malm för behandling av svullna händer och Sofi Fristedt presenterade delstudier i sin pågående doktorsavhandling Mobilitet – ett medel för delaktighet och hälsa. Arbetsterapeuten Katarina Nordin föreläste för alla om motivation.

Vi diskuterade vårdvalet och dess för- och nackdelar och hur vi tillsammans ska marknadsföra vår profession för att undvika att andra ersätter arbetsterapeuter i rehabiliteringen. Det framkom att arbetsmiljön för arbetsterapeuter inom privat verksamhet varierar, en del arbetar endast som konsulter vilket måste medföra en bristande kvalitet i arbetet och svårt att upprätthålla sin kompetens.

Överrapporteringen i vårdkedjan är betydelsefull, det är viktigt att de som arbetar inom slutenvård överrapporterar till kollegor inom primärvård, kommun och privata aktörer. Många ansåg att fler arbetsterapeuter behövs utanför sjukhusen eftersom vårdtiderna blir kortare. Vid överrapportering till de privata aktörerna är det angeläget att arbetsterapeuter efterfrågas om den professionen inte finns i verksamheten.

Arbetet med Standardvårdplaner (SVP) varierar i landet. Mer än hälften av deltagarna hade arbetat med SVP på något sätt. Det är viktigt att arbetsterapeuter är med och påverkar utformningen av standardvårdplanerna. I väntan på arbetet med SVP ska vi passa på att söka evidens för det vi gör. Skåneregionen och Örnsköldsviks sjukhus i Västernorrlands län har arbetat med SVP för höftfraktur, axlar, höft- och knäplastik.Under dag två presenterades forskning inom arbetsterapiområdet, materialet kommer att läggas upp i FSAs
utvecklingsbank.

Tack till arbetsterapeuterna i Karlskrona för ett bra program som gav inspiration och nytt engagemang för vidareutveckling av arbetsterapi inom ortopedi.


Yvonne Axelsson och Birgitta Frohm
Leg arbetsterapeuter och ledamöter i FSAs utskott för rörelseorganen

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-11-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.