Hoppa till innehåll

TA | Meningsfulla aktiviteter påverkar hälsan

Arbetsterapeuter kan hjälpa patienter som vill göra ideella insatser eller verka för en bättre värld. Det menar universitetslektorn Dennis Persson i Lund. I centrum för hans forskning och handledning står hållbar utveckling för individen, hur etiska aspekter samverkar med hälsofrämjande aktivitetsmönster.

Text & foto: Anki Wenster

Tiden kanske har hunnit i kapp begreppet "ecopation”, som Dennis Persson, dr med vet i arbetsterapi vid Lunds universitet, myntade för tio år sedan tillsammans med kollegan Lena-Karin Erlandsson. Det fick inget större genomslag då. I hans forskning och handledarroll går tankegångarna om hur man förhåller sig till vardagens aktivitetsmönster och hur dessa samverkar i ett globalt perspektiv som en röd tråd.

Han lever som han lär med konstnärligt skapande av returskulpturer gjorda av återvunnet material, parallellt med forskning, handledning och undervisning vid Lunds universitet.

Dennis Persson är medveten om att ”ecopationtänk” ges litet utrymme i många verksamheter och att organisatoriska förutsättningar kan begränsa nytänkande. Men han vill ändå slå ett slag för den enskilda arbetsterapeutens möjlighet att inom befintliga ramar våga tänka okonventionellt i mötet med patienten.

Det kan innebära att hjälpa patienten att nätverka digitalt, vilket kan vara oerhört viktigt och är en aktivitetsarena som är meningsfull både för yngre och äldre, framhåller han. Eller att få lämna behandlingslokalen för aktivitet i en ny miljö. Att aldrig glömma: ”Vem är patienten jag har framför mig, vilken omvärld kommer den här patienten att leva i med sina nya förutsättningar.”

– Det kanske är en miljöaktivist, säger han med glimten i ögat. Hållbarheten i behandlingen hör ihop med sammanhanget patienten befinner sig i och hur värdena i hans eller hennes liv ser ut.

Kontakterna med omvärlden, som att kunna kommunicera via internet eller gå på en teaterföreställning, är kanske viktigare än att lägga resurser på att bli så självständig som möjligt. I stället kanske patienten kan få hjälp med vissa ADL-aktiviteter. Det gäller att lyssna in för att hitta de lösningar patienten eftersöker.

Dennis Persson vill lyfta medvetenheten om alla människors möjlighet att bidra i olika sammanhang, trots ändrade förutsättningar efter fysiska och psykiska trauma. Internationell forskning visar klara samband mellan meningsfulla aktiviteter och hälsa, där människor beskriver sig som lyckligast när de gör något för andra. Liknande resultat visade ett projekt med patienter med långvarig smärta, han tidigare varit involverad i.   

– En patient beskrev när hon tillsammans med en dragspelare sjöng på äldreboenden som en stark och meningsfull upplevelse som gjorde att smärtan sjönk undan och tankarna skingrades. En annan patient hade varit volontär och bidragit till social samvaro på äldreboenden. När projektet upphörde beskrev hon en stor förlust vilket påverkade smärtupplevelsen negativt.

Han tror att eko-etiska perspektiv blir allt viktigare i valet av aktiviteter, därför att de värden man söker även ska vara hållbara för omvärlden man lever i. Han nämner som exempel de nu aktuella demonstrationerna på Wall Street, som sprids via internet och engagerar globalt.

– Möjligheten att påverka får inte glömmas bort och vill patienten verka för en bättre värld så ska vi stödja patienten med det. Arbetsterapeuter är en outnyttjad resurs, som har kunskaper om möjligheter till aktiviteter som är långsiktigt meningsfulla och hälsofrämjande trots att villkoren ändrats.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-11-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.