Hoppa till innehåll

TA | Kartläggning av it-stöd i äldreomsorgen

Regeringen har gett Hjälpmedelsinstitutet (HI) i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av förekomst, behov och efterfrågan av it och andra teknikstöd och tjänster inom äldreomsorgen. Målgruppen är kommunpolitiker och tjänstemän samt omsorgspersonal. Kartläggningen ska även ge information om behovet av informationsmaterial, stödstrukturer och annat implementeringsstöd när det gäller affärsmodeller, samverkansavtal och upphandling, med mera.

I grunden ligger regeringens satsning för att förbättra boendet för äldre personer i form av ett statligt investeringsstöd för särskilda boenden för äldre och trygghetsbostäder, som inleddes 2007.

HI driver utvecklingsprogrammet Teknik för äldre. Satsningen på anpassade
bostäder för äldre breddas nu. Ambitionen är att ge äldre möjlighet att själva välja när det är dags att flytta till anpassat boende och att kunna välja att bo hemma även när man drabbas av funktionsnedsättning. Ett sätt att åstadkomma detta är att utöka användningen av it och andra teknikstöd och tjänster inom vården och omsorgen.

Kommuner som deltar i kartläggningen och besvarar den enkät som nu skickas ut får 200 000 kronor. HI ska genomföra uppdraget i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och i samråd med Center för eHälsa, Socialstyrelsen, Vinnova och Post- och telestyrelsen, samt relevanta forskningslärosäten.


Jane Bergstedt, red.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-11-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.