Hoppa till innehåll

TA | Hallå där ...

Göran Arrius, ny Saco-ordförande

Vilka är de viktigaste frågorna du vill driva?

– Att utbildning måste löna sig. Vår utredning om livslönen, Livslön – välja studier, arbete, familj pekar på att många grupper inte får valuta för sina satsningar på akademisk utbildning, inte minst kvinnodominerade yrkesområden i offentlig sektor, där arbetsterapeuter ju ingår.

Hur ska arbetsterapeuterna kunna höja sina löner?

– Frågan ägs av respektive förbund, men generellt vill jag peka på att de grupper som har sämst löneutveckling också har sämst lönespridning. Jag tror att man måste kräva bättre belöning för väl gjorda arbetsinsatser. Den som satsar mer på sitt jobb, som tar ansvar och jobbar hårt, ska också ha bättre betalt. Det gäller överallt. Man måste hitta mekanismer för att kunna belöna de duktigaste.

En åldrande befolkning liksom arbetslinjen kräver mer resurser till rehabilitering. Hur ska området få prioritet?

– Självklart ger bristen på en effektiv rehabilitering stora kostnader både för samhället, företagen och inte minst individen. Mer forskning inom området vård och omsorg är en väg, men får möjligen stå tillbaka för spetsforskning om exempelvis botemedel för cancer, som är livsavgörande. Jag kan inte välja mellan dem. Men nog borde man få upp ögonen för de ökande behoven med en åldrande befolkning. Saco kommer framöver att titta mer på hur vi kan påverka regeringen när det gäller forskning och forskningens inriktning.

Hur ser du på antalet studenter vid landets universitet? Har vi nått ett tak för antal högskoleutbildade?

– Nej, jag tycker att de som vill studera ska få göra det. Men det ska inte påverka kvaliteten på undervisningen. Att bara ha fem timmar lärarledd undervisning är inte acceptabelt och inte heller effektivt, eftersom det kan ta längre tid att ta sin examen. Måste jag välja så tycker jag inte att man får dra ned på kvaliteten på undervisningen.

– Och jag anser att man måste få välja fritt bland utbildningarna. Är det brist på civilingenjörer ska man snarare stimulera studenterna på gymnasiet och se till att matematikundervisningen håller måttet. Jag såg nyligen en undersökning som pekade på att den lärarledda undervisningen minskat även här, till förmån för att eleverna ska söka kunskaper själva. Inte minst elever från mindre studiemotiverade hem hamnar lätt på efterkälken då. Och det vet man väl hur man var i 15–16-årsåldern, studiemotivationen låg inte alltid på topp. Duktiga lärare gör stor skillnad, men där har vi ytterligare en låglönegrupp.


Jane Bergstedt, red.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-11-18

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.