Hoppa till innehåll

TA | Donation till Hälsohögskolan ska främja äldres aktivitet

Tack vare två arbetsterapeuter i Jönköping har ”Aktiestinsen” Lennart Israelsson donerat en aktieportfölj värd 5 miljoner kronor till Hälsohögskolan i Jönköping.

Bildtext: Arbetsterapeuterna Anna Ståhl-Svensson och Kerstin Lindblad, Norrahammars vårdcentral, på sidorna om donatorn Lennart Israelsson och hans sambo Marianne Svensson (t v) och Ewa Wigaeus Tornqvist, Hälsohögskolans vd, med aktieportföljen i högsta hugg.

Text: Jane Bergstedt
Foto: Oskar Pollack

95 år och still going strong spenderar Lennart Israelsson enligt egen uppgift sina sista pengar på donationen till Hälsohögskolan. Aktiestinsens stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa ska bedriva ett entreprenöriellt forsknings- och utvecklingsarbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet.

– Vi hade sett artiklar och intervjuer med Lennart och kände att vi hade samma syn på äldre och vikten av att ha ett aktivt liv, att röra på sig och ha roligt. Så vi tog kontakt via brev och telefon och sedan åkte vi till honom och pratade. Han var positiv till våra idéer, men vi visste inte riktigt hur vi skulle gå till väga, berättar Kerstin Lindblad, arbetsterapeut vid Norrahammars vårdcentral i Jönköping om sitt och kollegan Anna Ståhl-Svenssons initiativ.

Lennart Israelsson gav ut sina memoarer i våras, Miljoner på spåret, där han bland annat ger tipset att köpa aktier billigt när ingen annan vill ha dem. En typisk smålänning. Och det har gått bra. Han har tjänat 140 miljoner kronor på sin hobby och merparten har han skänkt bort.

– När vi fick veta att han skänkt pengar till Handelshögskolan här förstod vi att vi skulle koppla in Hälsohögskolan. Jag och högskolans vd gjorde ett nytt besök hos Lennart och den 21 oktober överlämnades donationen. Vi gav honom en ny titel då: Aktivitetsstinsen.

Kerstin Lindblad understryker att målet med donationen är att äldre ska få det bättre.

– Det ser mycket illa ut på många ställen, det finns allt att göra. Och det kräver att vi tänker nytt. Ja, utvecklingen kommer att tvinga fram ett nytänkande.
Hon är extra glad att donationen lyfter fram vikten av entreprenörsanda både hos studenter och yrkesverksamma. Intresset finns där hos studenterna, men allt för få vågar sedan fullfölja sina tankar och idéer.

Kerstin Lindblad har ett eget företag tillsammans med arbetsterapeuten Annelie Möller sedan sju år, Ergonomika. De erbjuder framför allt arbetsplatsanalyser och föreläsningar till företagshälsovården, som alltför sällan har arbetsterapeuter anställda, trots sitt förebyggande arbete.

Donationen ska finansiera forsknings- och utvecklingsarbeten inom arbetsterapi som gynnar äldres aktivitet och hälsa. Hälsohögskolan blir basen och projekten ska inkludera både hälsofrämjande, preventiva och rehabiliterande insatser.

– Glöm inte bort att dansa och ha roligt, det kan ge bättre utdelning än aktier, var Lennart Israelsson eget goda råd vid överlämningsceremonin på Hälsohögskolan.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-11-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.