Hoppa till innehåll

TA | Ättestupa eller folkhälsomål – ett manifest

I samband med Äldreomsorgsdagarna i mitten av oktober gick FSA och FSAs äldreutskott tillsammans med Sjukgymnastförbundets sektion för äldres hälsa ut med ett gemensamt manifest, som ger konkreta förslag på hur äldres rätt till specifik rehabilitering ska förbättras, oavsett var de bor.

Ättestupa eller folkhälsomål är rubriken och de tre konkreta förslagen på förbättringar till landets kommuner och landsting är:

  • Inför manifestets nyckeltal, som talar om hur många arbetsterapeuter respektive sjukgymnaster som bör finnas för att äldres behov ska kunna tillgodoses.
  • Klargör skillnaden mellan ett hälsofrämjande arbetssätt och specifik rehabilitering så att kunskapsbaserade beslut fattas.
  • Se till att det finns en Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR) i varje kommun och säkerställ att denna person är arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Det finns starka vetenskapliga belägg för att specifik rehabilitering ger effekt, ändå är tillgången under all kritik. Problemen som lyfts fram slogs fast i en rapport från Socialstyrelsen redan 2007 (Rehabilitering för hemmaboende äldre personer). Orsakerna är två olika lagrum, två olika huvudmän och kunskapsbrist hos dem som organiserar och beställer vård. Avsaknaden av samverkan och felaktiga prioriteringar bidrar också.

Manifestet kan laddas ned från FSAs förlag på FSAs webbplats.


Jane Bergstedt, red.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-11-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.