Hoppa till innehåll

TA | Arbetsterapi internationellt – välkommen till Stockholm i maj 2012

FSA arbetar på olika sätt med arbetsterapi i internationella sammanhang. Genom att följa detta arbete har du möjlighet att engagera dig i din profession på en världsomspännande nivå.

COTEC2012 – Europeisk kongress i arbetstersterapi i Stockholm i maj

FSA står värd för den 9:e europeiska arbetsterapikongressen den 24–27 maj 2012 på Stockholmsmässan. Temat för kongressen är Occupational Diversity for the Future. Vi räknar med drygt 1 000 deltagare från hela Europa men även andra delar av världen. Kongressen möjliggör utbyte av erfarenheter och idéer från forskare, utbildare, studenter och kliniskt verksamma arbetsterapeuter.

Totalt har cirka 650 abstracts från 45 länder inkommit. Det är roligt att se att även flera utomeuropeiska presentatörer vill komma till kongressen. 35 kvalificerade arbetsterapeuter från flera länder i Europa har deltagit i granskningsarbetet. Programkommittén arbetar nu med att sätta ihop ett spännande program som presenteras i början av december på kongressens webbplats.

Så snart programmet är klart öppnar vi deltagarregistreringen. Kanske har ni pengar kvar i årets budget? Du och dina kollegor och i förlängningen din verksamhet erbjuds här kompetensutveckling på internationell nivå. Programmet innehåller utvecklingsprojekt, pedagog-iska projekt och forskning som present-eras som workshops, föreläsningar och posters. En utställning finns också på plats de tre första dagarna.

Om du registrerar dig senast den 1 februari 2012 betalar du en lägre kongressavgift; 4 300 kronor exkl moms (sedan 5 500 kronor exkl moms). I avgiften ingår hela kongressprogrammet (fyra dagar), kaffe, lunch, kollektivtrafikkort i Stockholm under kongressdagarna samt mottagning i Stockholms stadshus den 24 maj 2012. Som student erbjuds du en reducerad avgift, 2 500 kronor exkl moms (vid registrering före den 1 februari, därefter 4 000 kronor exkl moms).

En kongressmiddag anordnas på lördagskvällen på restaurang Solliden på Skansen. Priset för middagen är cirka 650 kronor inkl moms. Läs mer:
www.cotec2012.se och på Facebook.

COTEC – den europeiska sammanslutningen för arbetsterapeuter

COTEC:s (Council of Occupational Therapists for the European Countries) senaste möte hölls i Aten i oktober. På grund av flygledarstrejk var det dock få länder som kunde delta.

Nästa COTEC-möte är på FSAs kansli den 22–23 maj, dagarna före den europeiska kongressen.

Aktuella frågor inom COTEC just nu är bland annat ny organisationsstruktur, stadgar och strategisk plan för framtid-en och ett än närmare samarbete med ENOTHE, samt diskussion kring specialistutbildningar i Europa.

Efter önskemål från flera av COTEC:s medlemsländer har COTEC låtit översätta FSAs studiecirkel om evidens Sätt värde på arbetsterapi till engelska. Dokumentet finns nu att ladda ner från COTEC:s webbplats. Läs mer om
COTEC: www.cotec-europe.org.

ENOTHE:s årliga möte i Gent

The European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE) höll sitt årliga möte och konferens i Gent, Belgien, 3–5 november. Temat
var Occupational therapy and the added value of volunteering och knöt an till EU-året 2011. Representanter från arbetsterapeututbildningarna och studenter från hela Europa samlades. Lena Haglund, FSAs ordförande, deltog i mötet och välkomnade deltagarna till den europeiska kongressen i Stockholm nästa år. Läs mer: www.enothe.eu

WFOT – världsorganisationen för arbetsterapeuter

Världsorganisationen för arbetsterapeuter, WFOT, har lanserat en ny och tydligare webbplats på www.wfot.org och finns numera även på Facebook. WFOT står även bakom den internation-ella arbetsterapidagen – the World
Occupational Therapy Day – som uppmärksammas varje år den 27 oktober runt om i världen. Vi skrev en artikel om denna dag i förra numret av TA och vi har även information på vår webbplats.

I november kommer ett nytt nummer av WFOT Bulletin, en tidskrift som du laddar ner från WFOT:s webbplats. Den är gratis för dig som är medlem i FSA.

Årets vinnare av Inga-Britt Lindströms stipendium

Inga-Britt Lindströms stipendium har i år tilldelats två arbetsterapeuter från Bangladesh: Mohammad Monjurul Karim och Roksana Hoque för deras deltagande i 5th Asia Pacific Occupational Therapy Congress i Thailand i november. De båda håller föredrag på kongressen och vi önskar dem lycka till!


Tina Sandulf
Förbundssekreterare och kontaktperson gällande internationella frågor, FSA

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-11-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.