Hoppa till innehåll

TA | Alla måste dra sitt strå till stacken

På rehabiliteringen, Ystads lasarett, sopsorterar personalen och samordnar arbetsresorna till patienterna. Arbetsterapeuten Karin Olsson anser att klimatfrågan är lika viktig på arbetet som på hemmaplan.

Bildtext: Projektet ”KlimatVardag”, som föreningen Hållbar utveckling i Skåne arrangerade, gav Karin Olsson mycket att tänka på, från typ av lampor hemma till resor i jobbet. Hon går mer och samordnar besöken med bil hos brukare.

Text & foto: Ulla-Karin Höynä

Sopsortering och återvinning är frågor som ligger arbetsterapeuten Karin Olsson varmt om hjärtat.

– Det har delvis att göra med att jag är uppvuxen på landet med en synsätt som innebar att man tog till vara det jorden gav och tänkte på miljön, säger Karin Olsson.  

Den bakgrunden har medverkat till att hon ser hållbar utveckling som en naturlig del i arbetet och i vardagen. Ett klimatprojekt som hon deltagit i har medverkat till att engagemanget blivit mer påtagligt.

– Man tar ju med sig sin inställning till jobbet och skiljer inte på hur man gör hemma, menar Karin Olsson.

Hon gör ett flertal hembesök varje vecka hos brukare och då kommer miljöfrågorna upp på ett naturligt sätt. Det är inte ovanligt att brukarna har svårigheter att sköta sin vardag. Vid hembesöken möts hon ofta av ett
”berg av saker”.

– Många vet inte hur man tar hand om sina tillhörigheter. De jag träffar har ofta svårt att välja och att bestämma sig, ska jag behålla detta eller slänga? Alla dessa val gör hjärnan väldigt trött, det blir för många intryck och det skapar stress, säger Karin Olsson.
     
Att sköta vardagliga sysslor och ta hand om sopor kan bli en stor fråga, särskilt för personer med kognitiva svårigheter.

– Jag ser detta ur ett aktivitetsperspektiv. De flesta har problem med struktur, och vet inte var man ska slänga vad, hur man ska hantera det hela. Men detta brukar komma när vi går igenom hur man håller ordning, säger Karin Olsson.
I vissa fall har hon tagit med sig bildstöd och visat hur man kan göra. Hon frågar också brukaren, hur han kan göra nästa gång han får något som han måste slänga i soporna, eller en ny förpackning som måste tas om hand.

– Jag lägger en grund tillsammans med brukaren, förklarar att detta är något man ska göra hela tiden. Många har kommit ifrån sina vardagliga rutiner när de varit på sjukhuset eller på dagrehab, menar Karin Olsson och fortsätter:

– Miljöfrågan är ju aktuell varje dag och en del av brukarens vardag, exempelvis när man gör sina inköp, vilka varor man väljer. Eller inte minst hur man tar sig fram. För dem som bor utanför stan är kollektivtrafiken sällan något alternativ. Transporter är en viktig del i patientens vardag och har också stor betydelse för hur man kan göra sina inköp.
 
Under ett år, våren 2010 till våren 2011, deltog Karin Olsson i KlimatVardag, ett projekt inom HUT Skåne – Hållbar utveckling Skåne – en ideell förening som arbetar för hållbar utveckling. Bland medlemmarna finns Region Skåne och ett antal andra skånska kommuner, samt privata företag.

Karin Olsson fick erbjudandet att vara med i projektet genom Ystad lasarett, som ett frivilligt engagemang efter arbetstid. Projektets syfte var att undersöka hur man ska göra för att minska koldioxidutsläppen. Deltagarna kom från Sjöbo, Tomelilla och Ystad lasarett. Man hade både föreläsningar och gemensamma träffar inom gruppen. 

– Vi fick olika uppgifter som vi skulle gå igenom hemma, exempelvis att titta på energiförbrukningen, vilken typ av lampor som vår familj använde, vilken mat vi handlade, hur vi reste till jobbet och så vidare. För min del blev projektet en tankeställare och väldigt lärorikt – att det är viktigt vad jag gör. Numera har jag alltid med mig matlåda till jobbet. Jag köper aldrig mat från lunchserveringen på sjukhuset. När jag ska göra hembesök, som är 15–20 minuter från sjukhuset går jag alltid, jag tar inte bilen. Och jag tänker på att samordna mina besök till brukarna, berättar Karin Olsson. 
 
På vilket sätt arbetar Ystad lasarett med hållbar utveckling? På varje arbetsplats finns ett miljöombud. Miljöspåret är en utbildning på sjukhusets intranät, som bland annat tar upp avfall, transporter och produkter som sjukhuset använder. All personal på sjukhuset ska ha gått igenom Miljöspåret, men det sker ingen uppföljning av detta.

Karin Olsson tror att det är långt ifrån alla som har genomfört Miljöspåret. En ganska vanlig uppfattning bland sjukhuspersonalen är att klimatfrågan inte har med arbetet att göra, menar hon, att man har svårt att se kopplingen till vården.
Men sedan ett år tillbaka sopsorteras avfallet på Ystad lasarett. Karin Olsson visar ”soprummet” där det finns ett antal behållare. Hon berättar att miljö är en stående punkt på arbetsplats-träffarna. Det är vardagsnära saker som diskuteras.

En fråga som debatterats mycket är plastförpackningarna som sjukhusets lunchservering använder och att man ska kunna återta dem. Men frågan har inte kunnat lösas.

– Jag tror det beror på att det skulle bli för dyrt, säger hon.

Karin Olsson berättar om ett bra initiativ – avdelningens gemensamma jo-jo-kort, ett kort för kollektivtrafiken när man exempelvis ska resa på en kurs i tjänsten. Rehab-enheten har även en klinikbil som används vid hembesök. Där har Karin Olsson bidragit med sitt miljöintresse och försett bilen med en instruktion för eco-driving, som hon gått kurs i.

Vad tror du behövs för att klimatfrågan ska få större betydelse inom vården? 

– Jag tror man behöver ge tydligare direktiv om den ska få en hållbar effekt, och peka med hela handen och säga: ”Nu gör vi så här”. Det krävs att man ändrar synsätt. Om alla tänker att det jag gör spelar roll kan det bli en förändring. Det handlar mycket om att ändra beteende och inse att alla måste dra sitt strå till stacken. Men alla vet ju att ändra beteende är bland det svåraste som finns, säger Karin Olsson.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-11-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.