Hoppa till innehåll

TA | Ny avhandling av Marie Peny-Dahlstrand

"Svårigheten att få något gjort – om aktivitetsutförande, autonomi och delaktighet hos barn med ryggmärgsbråck", ny avhandling av Marie Peny-Dahlstrand, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, www.gu.se.

Marie Peny-Dahlstrands avhandling To get things done, the challenge in everyday life for children with spina bifida – quality of performance, autonomy and participation visar att barn med ryggmärgsbråck ofta har svårt att genomföra vardagsaktiviteter orsakat av en oförmåga att självständigt driva något från start till mål, att lösa problem och att initiera nya steg i en aktivitet.

Denna svårighet påverkade både barnets autonominivå och hans/hennes möjlighet till aktivt deltagande i skolsituationer. För barnet med ryggmärgsbråck är den nedsatta förmågan att ”få något gjort” troligen mer hämmande än den motoriska svårigheten. Resultaten visade också att barnen hade låg autonomi i vardagssituationer som var målinriktade och krävde egen initiering. Vad gäller delaktigheten i skolan skattade både barnen och deras lärare att barnen deltog i de flesta skolrelaterade aktiviteter. Detta stod i kontrast till att lärarna skattade graden av aktiv delaktighet hos barnen med ryggmärgsbråck som lägre än hos klassen som helhet, speciellt på raster/skolgård.

Det är därför viktigt att arbetsterapeuter inom barnhabilitering specifikt bedömer och beskriver utvecklingen av utförandefärdigheter hos barn med ryggmärgsbråck, exempelvis med instrumentet AMPS, vars åldersnormerade värden enligt avhandlingen är valida för barn i en nordisk kontext. Speciellt viktiga för autonomi och delaktighet förefaller barnets processfärdigheter att vara. Arbetsterapeuter bör utreda, inte bara vad barnet med ryggmärgsbråck kan göra, utan också hur ”görandet” är och om barnet får något gjort på egen hand.

För mer information: marie.peny-dahlstrand@neuro.gu.se. Länk till avhandling: http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/25484

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-11-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.