Hoppa till innehåll

TA nr 7

2011-11-18 TA | Vi har kompetensen – använd den!

Ledare av Ida Kåhlin, vice ordförande.

2011-11-18 TA | Klockan tickar för klimatet

Redaktören har ordet

2011-11-18 TA | Ättestupa eller folkhälsomål – ett manifest

I samband med Äldreomsorgsdagarna i mitten av oktober gick FSA och FSAs äldreutskott tillsammans med Sjukgymnastförbundets sektion för äldres hälsa ut med ett gemensamt manifest, som ger konkreta förslag på hur äldres rätt till specifik rehabilitering ska förbättras, oavsett var de bor.

2011-11-18 TA | Nytt stöd för evidens i kommunen

Nu erbjuds socialtjänsten i landets alla kommuner tillgång till ett abonnemangspaket med tusentals vetenskapliga tidskrifter.

2011-11-18 TA | Donation till Hälsohögskolan ska främja äldres aktivitet

Tack vare två arbetsterapeuter i Jönköping har ”Aktiestinsen” Lennart Israelsson donerat en aktieportfölj värd 5 miljoner kronor till Hälsohögskolan i Jönköping.

2011-11-18 TA | Ny rapport om rehabiliteringsgarantin

Arbetet med sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringsgarantin redovisas nu i en större rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). FSA konstaterar i en egen undersökning att arbetsterapeuter fortfarande inte efterfrågas i tillräcklig utsträckning.

2011-11-18 TA | Alla måste dra sitt strå till stacken

På rehabiliteringen, Ystads lasarett, sopsorterar personalen och samordnar arbetsresorna till patienterna. Arbetsterapeuten Karin Olsson anser att klimatfrågan är lika viktig på arbetet som på hemmaplan.

2011-11-18 TA | Gör det bättre själv

Pinnbrädor och formsorterare i all ära, men med hjälp av material som finns i varje hem kan man tillverka egna terapiverktyg som är minst lika effektiva, menar den amerikanska arbetsterapeuten Barbara Smith.

2011-11-18 TA | Meningsfulla aktiviteter påverkar hälsan

Arbetsterapeuter kan hjälpa patienter som vill göra ideella insatser eller verka för en bättre värld. Det menar universitetslektorn Dennis Persson i Lund. I centrum för hans forskning och handledning står hållbar utveckling för individen, hur etiska aspekter samverkar med hälsofrämjande aktivitetsmönster.

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.