Hoppa till innehåll

TA | Världsarbetsterapidagen 27 oktober

Det är nu dags att uppmärksamma arbetsterapi internationellt. Förra året införde WFOT (World Federation of Occupational Therapy) en speciell dag då arbetsterapi ska synliggöras över hela världen. Man bestämde att dagen ska vara den 27 oktober varje år. Tanken med dagen är att man ska uppmärksamma arbetsterapi både nationellt och internationellt.

I Sverige har vi ju sedan många år tillbaka Arbetsterapins dag som infaller tredje torsdagen i oktober, vilket är den 20 oktober i år. WFOT har föreslagit att de länder som har en nationell dag där arbetsterapi uppmärksammas också kan införliva World Occupational Day i den dagen. När man planerar hur man ska arrangera Arbetsterapins dag på hemmaplan, så kan man också försöka få med några internationella perspektiv, exempelvis be någon som arbetat utanför för Sverige att berätta om sina erfarenheter.

På WFOT:s webbplats (www.wfot.org) kan man ladda ner logga för dagen, poster och e-vykort och under dagen den 27 oktober kan man medverka online i OT4OT (Online Technology for Occupational Therapists). Detta är tänkt att vara ett 24-timmars virtuellt erfarenhetsutbyte bland alla världens arbetsterapeuter. WFOT har också engagerat experter inom arbetsterapi att delta denna dag med förläsningar. Du kan skaffa mer information på webbsidan http://ot4ot.weebly.com.

En av WFOT:s viktigaste uppgifter är att marknadsföra arbetsterapi och man uppmanar alla medlemsländer att ordna aktiviteter för att göra arbetsterapi mer synligt. Man kan också samla in pengar till WFOT, som används till olika projekt som WFOT arbetar med. Vill ni arrangera denna form av insamling så kontakta mig. Tidningen som WFOT ger ut, Bulletinen, är också en mycket värdefull informationskälla när man vill hålla sig ajour med vad som händer inom arbetsterapi internationellt. 


Lena Haglund
Ordförande, FSA
Sveriges delegat i WFOT

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-10-11

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.