Hoppa till innehåll

TA | Utvärdering av aktiviteter i det dagliga livet för äldre med mild stroke

Ny avhandling av Marie Cederfeldt, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, www.gu.se.

Syftet med avhandlingen, Executive dysfunctions in elderly persons with mild stroke – Evaluation of daily activities and instrument development, var att undersöka aktivitetsutförande i personlig vård i relation till kognitiv och exekutiv nedsättning hos äldre personer med mild stroke i det akuta skedet och efter 12 månader, och att utvärdera instrumentet Executive Function Performance Test (EFPT) hos patienter med mild stroke.

En av slutsatserna är att varken demens före insjuknandet eller kognitiv nedsättning efter insjuknandet i stroke påverkade utförandet i personlig vård vid inskrivningen eller utskrivningen i det akuta skedet. Men efter 6 och 12 månader var det en signifikant förbättring av utförandet i personlig vård för de personer som inte hade demens före insjuknandet eller hade kognitiva eller exekutiva nedsättningar efter insjuknandet i stroke, medan de med intakta kognitiva och exekutiva funktioner förbättrades.

Dessa resultat visar att återhämtningen i utförandet i personlig vård hos äldre efter stroke påverkades av flera faktorer än kognition eller av att bedömningen i personlig vård inte alltid visar på kognitiva eller exekutiva problem.

Resultaten visar att det är viktigt att använda aktiviteter som är mer komplexa än de i personlig vård när patienterna bedöms i det akuta skedet, eftersom exekutiva färdigheter visar sig lättare i mer komplexa aktiviteter än de i personlig vård.

Eftersom det finns en risk att patienter med mild stroke skrivs ut direkt från akutavdelningen utan någon remiss till rehabilitering och att arbetsterapeuter saknar ett enkelt och tillförlitligt instrument att påvisa problem med exekutiva färdigheter i det akuta skedet, föreslås användning av bedömningsinstrumentet EFPT för denna patientgrupp.

Ytterligare en slutsats är, efter metodutveckling av EFPT, att samstämmigheten mellan arbetsterapeuters bedömningar var hög och att EFPT var ett tillförlitligt instrument.

För mer information om avhandlingen kontakta huvudhandledaren på institutionen för neorovetenskap och fysiologi, e-post gunilla.gosman-hedstrom@neuro.gu.se.

Fotnot: Marie Cederfeldt genomförde sin disputation den 17 juni i år på ett fantastiskt sätt, men avled den 20 september efter en tids sjukdom.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-10-11

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.