Hoppa till innehåll

TA | Möjlighet till utlandsstudier? Ta chansen!

Studier utomlands ger både erfarenheter och minnen för livet. Elin Magnusson läste en kurs i Kenya i somras och kom hem full av intryck och idéer.

Bildtext: Elin Magnusson åkte i somras till Moi University School of Medicine för studier och tillbringade sin verksamhetsförlagda utbildning på Kenyas andra största sjukhus i Eldoret, Moi Teaching and Referral Hospital. Fältstudier gjordes på ett barnhem och en skola för döva.

I somras läste jag en valbar kurs som jag tillgodoräknade mig i termin 5 på
arbetsterapeutprogrammet. Kursen hette Occupational Therapy in an international context 7,5 hp i 6 veckor.

Kursen innebar att jag åkte till Moi University School of Medicine och hade introduktionsvecka, fältstudier, rapportskrivning samt min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Kenyas andra största sjukhus i Eldoret, Moi Teaching and Referral Hospital. Jag kan varmt rekommendera andra studenter att verkligen ta chansen, om möjligheter uppstår, att göra ett utbyte i ett annat land. En stor erfarenhet och minne för livet!

Mina veckor i Kenya gjorde att jag har blivit intresserad av att jobba med nya patientgrupper, som jag inte mött i Sverige tidigare. Eftersom sjukhuset var stort så hade jag möjlighet att träffa olika patienter. Jag har träffat patienter med brännskador, trafikskador, alkohol- och drogproblem, psykiska funktionsnedsättningar, patienter med HIV/AIDS, föräldralösa barn med flera. Också många nya sjukdomar och skador som jag inte sett i Sverige som arbetsterapeuterna arbetade med, bland annat barn med malaria, meningit och malnutrition. Kunskap och fakta som jag bara tidigare läst om fick jag se hur arbetsterapeuterna använde och refererade till på sjukhuset.

Fältstudier gjordes på ett barnhem och en skola för döva. Väldigt intressant! Det växte fram nya idéer och tankar om var arbetsterapeuter kan arbeta i Kenya. Även i Kenya kämpar de med att de ska vara en självklarhet inom vården och inom andra områden. De informerar om vad de gör och kan göra för patienter och klienter. De har starka drivkrafter och startar nya verksamheter där arbetsterapeuten kan vara till stor nytta. Det har gjort mig som arbetsterapeutstudent ännu mer inspirerad att utveckla nya områden på hemmaplan!

På arbetsterapiavdelningen ville de utbyta erfarenheter och bolla idéer. En av många saker vi diskuterade var standardiserade bedömningsinstrument. Det behövs forskning och evidens som visar att de interventioner arbetsterapeuterna gör i Kenya verkligen ger resultat. För tillfället används inte några standardiserade bedömningsinstrument. Så om ni är intresserade av att stötta våra vänner i Kenya att inspireras och bidra till utveckling inom arbetsterapin; beskriv vilka bedömningsinstrument ni har använt på er VFU/inom er verksamhet, till vilken/vilka patientgrupper instrumentet vänder sig och hur instrumentet fungerar. Tveka inte att skriva ett mejl på engelska till arbetsterapiavdelningen på naphtaliyego@yahoo.com. Det skulle vara uppskattat: OT:s for OT:s!   

Professionellt har jag sett hur stor betydelse den spirituella delen i en kontext kan ha, vilket jag tidigare bara föreställt mig. Jag har skapat många nya kontakter, lärt mig massor om olika sjukdomar och skador samt sett många aktiviteter anpassade till kulturen. Framför allt har jag fått ett annat perspektiv på livet och utvecklat min blivande profession som arbetsterapeut!

Jag har lärt mig mycket via kulturutbytet. Visste ni exempelvis att vinka hej då med handens falanger i flexion/extension i Kenya betyder kom?! Ni kan tänka er att det blev en del missförstånd som vi har skrattat åt. Språkkunskaperna du får via utbytet är guld värda i samhället i dag, där det är bra om du är flerspråkig som arbetsterapeut.

Den här sommaren har varit den intressantaste någonsin, så får ni chansen att se hur arbetsterapeuter arbetar i ett annat land, ta den! Du kommer ha mycket nytta av den kunskapen och erfarenheten du får som arbetsterapeut.


Elin Magnusson
Termin 6, Linköpings universitet, Norrköping

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-10-11

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.