Hoppa till innehåll

TA | Många frågor söker svar

Mobilen är en innovation som också kan användas som kognitivt hjälpmedel för många människor med speciella behov. Men att avgöra nyttan i förhållande till brukarens behov och förutsättningar kräver kunskaper.

Bildtext: Ann-Britt Jönsson (t v) och Ann-Christin Tellez  på vuxenhabiliteringen i Malmö får nästa år utökat uppdrag när brukare i åldersgruppen 18–20 år tillkommer. Att det är stora skillnader mellan olika åldersgrupper när det gäller mobilkunskap är tydligt, menar de. Det gäller såväl brukare som kollegor.

Text & foto: Anki Wenster

Ann-Britt Jönsson och Ann-Christin Tellez, arbetsterapeuter på vuxenhabiliteringen i Malmö, har en mängd frågor som de anser är angelägna att diskutera när det gäller mobilen som hjälpmedel. En av dessa är hur ansvaret ser ut när det gäller att hjälpa brukaren att ta fram lämpliga applikationer, något de är överens om är en otroligt viktig fråga.

– Vilka appar är bra för våra brukargrupper och hur laddar man ner dem? I och för sig tror jag inte att det är så svårt men jag vill gärna få vägledning, säger Ann-Britt Jönsson.

Ann-Christin Tellez upplever en ökad efterfrågan på råd och vägledning när det gäller mobilteknik, framför allt från yngre brukare. Men att vägleda när man själv saknar kunskap är ett dilemma, menar hon. Samtidigt är hon skyldig att bedöma om brukarens mobil kan fungera som stöd innan andra kognitiva hjälpmedel ordineras. Hon vill inte att det ska stupa på hennes kunskaper som arbetsterapeut när det gäller att bistå brukaren.

En smart telefon laddad med lämpliga appar kan vara ett bra kognitivt stöd i vardagen för många av de brukare hon möter inom gruppen autismspektrumstörningar. Att brukaren själv eftersöker appar, som hon bedömt kan vara till hjälp, är en lösning.   

– Det finns brukare som är specialister på tekniken, men där själva svårigheten bottnar i att på egen hand komma på att använda mobilen som hjälpmedel och leta efter lämpliga applikationer. Genom att ställa frågor som, vad behöver du, vad vill du ha hjälp med, försöker jag vägleda och stötta, säger Ann-Christin Tellez.

En väsentlig del är att hjälpa brukaren att strukturera sitt användande. Att ställa frågor som leder till att de kommer i gång med att exempelvis rensa i apphavet. Något hon upplever som en balansgång, eftersom brukarens mobiltelefon är privat och inte ett ordinerat hjälpmedel.

Ann-Britt Jönsson menar att för att kunna avgöra nyttan i förhållande till brukarens behov och förutsättningar krävs det teoretisk kunskap om mobiltelefonens funktioner, precis som för andra tekniska och kognitiva hjälpmedel. De är eniga om att området är spännande och ger många möjligheter, men angelägna frågor är även utbildningsansvaret och hur man håller sig uppdaterad. De beklagar att de inte kom med på HI:s kurs i mobilteknik och efterlyser fler möjligheter.

 – För att kunna hjälpa brukare med olika typer av smarta telefoner och informera om applikationer behövs mer information centralt, exempelvis från HI, säger Ann-Britt Jönsson.

 – Men vi måste nog även själva lära oss att söka svaren på många frågor.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-10-14

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.