Hoppa till innehåll

TA | Förflyttningskunskap i fokus

Nu finns två nya skrifter som hjälp för att planera utbildningar i förflyttningskunskap. De är framtagna av Hjälpmedelsinstitutet tillsammans med bland andra arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Många i vården saknar kunskap om hur man tar till vara och stödjer vårdtagarens individuella förmågor till optimal delaktighet i sina förflyttningar. Det är inte ovanligt att arbetsterapeuter har otillräcklig kunskap i förflyttning, trots att man förväntas utbilda andra yrkesgrupper inom vården.

Hjälpmedelsinstitutet har, tillsammans med arbetsterapeuter och sjukgymnaster vid universitet och högskolor, företagshälsovård, hjälpmedelsförvaltning, kommunal rehabilitering och sjukhus, tagit fram en checklista som innehåller olika kunskapsområden i ämnet förflyttningskunskap.

En skrift vänder sig till chefer och en till personalen. Metoden går ut på att skatta sin egen kunskap inom området. Materialet kan också användas som stöd vid upphandling av förflyttningsutbildning samt vid utvecklings- och lönesamtal.

Utbildning i förflyttningskunskap ska passa dig och din arbetsgrupp, vara vetenskapligt underbyggd och ge såväl teori som praktisk tillämpning.

Kursledaren bör vara legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast med pedagogisk kunskap och praktisk klinisk erfarenhet av förflyttningar för att säkerställa att metoden som lärs ut på utbildningen kan användas i patient- och rehabiliteringsarbete.

Skrifterna är framtagna på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet Göteborg i samråd med Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA), Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) och Kommunförbundet Skåne.


Lisbeth Säther
Hjälpmedelsinstitutet

Fakta: De nya skrifterna

Materialet består av två skrifter:

  • Kunskapsprofil i förflyttningskunskap – för dig som är legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast.
  • Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap – för dig som är chef.

Information och beställning: www.hi.se/kvalitetssakring

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-10-14

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.