Hoppa till innehåll

TA | Bokrecension: Antologi om erfarenheter av sällsynta diagnoser

Antologin är framtagen på initiativ av Riksförbundet Sällsynta diagnoser med bidrag från forskare vid Stockholms, Linköpings och Örebro universitet och av sju personer med egen erfarenhet av att leva med en sällsynt diagnos.

Titel: Diagnos & identitet (Antologi), Gothia förlag
Redaktörer: Georg Drakos & Lars-Christer Rydén

Forskarna belyser vad som bildar en persons identitet i de olika roller vi har i familj, skola och arbete och hur en diagnos kan ha betydelse för en persons identitet. De anknyter inte specifikt till sällsynta diagnoser utan speglar i stort problematiken att få en funktionsnedsättning i vuxen ålder, att hitta en ny identitet och att förhålla sig till att ”bli” sin funktionsnedsättning eller diagnos.

Personerna med egen erfarenhet av att leva med en sällsynt diagnos presenterar sig själva och vilka konsekvenser deras diagnos får i olika vardagliga situationer.
De tar upp att kunskapen om sällsynta diagnoser ofta är dålig hos vårdgivare och handläggare på olika myndigheter, vilket får betydelse för den enskilde och närstående. De blir själva bärare och ansvariga för att ge kunskap och information om diagnosen till olika professioner.

Syftet med antologin är att den ska användas vid utbildningar för professioner som ska arbeta inom offentlig verksamhet, bland annat arbetsterapeututbildningen.

Jag anser att boken kan vara ett komplement till annan kurslitteratur och belyser olika aspekter av hur identiteten hos en person skapas och hur bilden av det egna jaget påverkas vid till exempel ett avvikande utseende. Personerna med egna erfarenheter uttrycker på ett insiktsfullt sätt hur de vill bli bemötta av professionella de möter.


Karin Samuelsson
Handikappsekreterare, Karlskrona

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-10-11

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.