Hoppa till innehåll

TA | Barn med rörelsehinder och datoranvändning

Ny avhandling av Helene Lidström, Karolinska Institutet, www.ki.se.

Helene Lidström, leg arbetsterapeut, har i sin avhandling ICT and participation in school and outside school activities for children and youths with physical disabilities, undersökt om barn med rörelsehinder (8–19 år) är delaktiga i datoraktiviteter i skolan/fritiden i samma omfattning som barn i allmänhet, och om de har tillgång till, och är nöjda med sin användning av datorhjälpmedel. Informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har i dag oftast en självklar plats i barns vardag.

Barn intervjuades om sina erfarenheter av att använda olika hjälpmedel i skolan. Det var flera hjälpmedel som de inte använde och inte heller ville använda. Karakteriserande för dem som de ville använda var att de underlättade deras delaktighet i skolan och inte påverkade deras identitet eller relation med kamrater negativt. De valde hjälpmedel både utifrån ett funktionellt och ett psykosocialt perspektiv.

Via en enkät undersöktes dessutom barnens aktivitetsmönster, deras tillgång till IKT och hur de använde IKT på fritiden/i skolan i jämförelse med två grupper av barn utan rörelsehinder.

– Datorn som ett socialt medium, till exempel för chatt eller besök av ”mötesplatser”, verkade öka möjligheterna för barn med rörelsehinder att träffa kamrater på fritiden, säger Helene Lidström.

Barn med rörelsehinder använde dator till ett mer varierat utbud av aktiviteter på fritiden än barn utan rörelsehinder. I skolan var det tvärtom, oavsett om barnen använde datorhjälpmedel eller inte, något som är förvånande, menar Helene.

Prevalensen av barn med rörelsehinder som använde ett datorhjälpmedel var
44 procent. Det innebär att det var vanligare med dator- än förflyttningshjälpmedel bland barn med rörelsehinder. Generellt var dessa barn mindre nöjda med sin datoranvändning, än de som inte använde ett hjälpmedel. Servicen kring datorhjälpmedlen är eftersatt, enligt barnen.

För mer information: Arbetsterapeut Helene Lidström, mobil: 070-6110201
och e-post: helene.persson.lidstrom@akademiska.se.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-10-11

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.