Hoppa till innehåll

TA | Var dig själv – hela livet ut

Ledaren

Efter några veckors ledighet är det många av oss som känner att det är dags att ta tag i alla saker som ska göras under hösten. Flera av oss kommer att återuppta ganska välkända roller och vanor och vardagen rullar snart på som vanligt, tänker vi nog.

I samband med Almedalen lanserade Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter kampanjen Var dig själv – hela livet ut på Facebook. Du kan läsa om den längre fram i detta nummer, samt på vår webbplats. Genom kampanjen vill vi uppmärksamma allmänheten om att vardagen inte alltid rullar på som vanligt för människor. Vardagen kan förändras till det sämre och den kan komma att förändras än mer längre fram. Genom vår kampanj erbjuder vi ett verktyg som kan bidra till att den enskildes eventuella aktivitetsnedsättning framöver inte behöver bli en så stor och negativ förändring i vardagen. Verktyget är en skrift kallad Livsboken. En skrift som uppmärksammar anhöriga och eventuell vårdpersonal på den enskildes behov och önskemål.

Vi arbetsterapeuter möter ofta människor, som på grund av sjukdom eller skada har hamnat i situationer, där anhöriga eller vårdpersonal måste besluta om såväl vardagsnära som livsavgörande saker som berör personen. I Livsboken talar du om för andra hur du vill ha det när du inte själv längre kan styra över din vardag. Hur vill du ha det i rummet när du ska sova; vilken mat vill du inte äta; vilken musik vill du lyssna på; vilka tv-program föredrar du att titta på? Du kan också berätta om dig själv, exempelvis var du är född, hur din uppväxt var och vad som är och har varit viktigt i ditt liv. Genom att fylla i Livsboken i dag, oavsett vilken livssituation du befinner dig i just nu, och uppdatera och komplettera den lite då och då, underlättar du för anhöriga och andra runt omkring. Om något inträffar, som gör att du inte själv kan förmedla dina tankar och synpunkter kring hur du vill ha det, kan de läsa i Livsboken.

Grundidén inom arbetsterapi – att aktivitet är hälsobefrämjande och att människan lär och utvecklas genom att vara aktiv – gäller hela livet. Att människan genom att vara aktiv kan påverka hälsa och välbefinnande stöds i dag av såväl praktisk empiri som teoretisk forskning. Livsboken är till för att stödja människans aktivitet, när människor runt omkring vet vad den anhörige, patienten, tycker är meningsfullt och hur den vill bli bemött.
 
I detta nummer av Arbetsterapeuten tar vi upp bemötandefrågor. Bemötande handlar om samspel mellan människor. Att ha rätt att få vara den man är hela livet ut handlar inom arbetsterapi oftast om de vardagsnära sakerna. Hur vill den
enskilde att vardagen ska fungera? Vad vill man göra på dagarna och vilka aktiviteter ger rehabilitering, rekreation och stimulans? Genom att använda den professionella kompetens som arbetsterapeuter har om bemötandefrågor kan man hjälpa patienter och klienter att utveckla ett sätt att leva som känns meningsfullt och som tillåter en att vara sig själv. Att lyssna, visa respekt, tillit och intresse utan att återspegla egna värderingar och normer är hörnstenar i ett bra bemötande för att ta reda på vanor, intressen och önskemål i nutid och framtid.

Genom Livsboken vill Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter bidra och ta ansvar för att framtidens vård och omsorg ska utgå från den enskilde individens egna värderingar och önskemål. Vardagen och därtill hörande aktiviteter ska i stort och smått kunna fungera på det sätt som man själv vill, även om man drabbas av ohälsa som påverkar ens förmåga att själv bestämma. 


Lena Haglund
Förbundsordförande, FSA
e-post: lena.haglund.fsa@akademikerhuset.se

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-09-02

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.