Hoppa till innehåll

TA | USA: Nätverk för arbetsterapeuter sätter fokus på hbt-frågorna

I många år var såväl brukare som arbetsterapeuter med annorlunda sexuell tillhörighet en närmast osynlig del av de amerikanska vårdinstitutionerna. Det ledde det till att en grupp arbetsterapeuter skapade ett nätverk för homo-, bi- och transsexuella.

Bildtext: I USA har homo-, bi- och transsexuella kämpat länge för sina rättigheter. Fortfarande är homoäktenskap bara tillåtet i vissa delstater, nu senast tog New York det steget. Attityderna mot hbt-personer varierar stort runt om i landet, även i vården.

Text: Linda McGurk

Kay Blose från West Virginia var i 30-årsåldern och hade precis skolat om sig från journalist till arbetsterapeut när en aha-upplevelse på jobbet fick henne att inse att något måste göras för att lyfta fram hbt-frågor inom vården.

– Jag jobbade på ett rehabiliteringscenter på ett sjukhus och behandlade en homosexuell man som hade drabbats av stroke. Han hade en partner sedan många år tillbaka, men eftersom homosexuella inte kan gifta sig i USA, vägrade sjukhuset låta partnern vara involverad i mannens rehabilitering. Mannens familj hade inte heller stöttat honom när han kom ut med sin läggning, så de protesterade inte. Mannen led känslomässigt av situationen; det var verkligen tragiskt. Jag trodde inte att sådana saker kunde hända.

Sedan dess har attityderna inom vården förändrats till det bättre. Och även om bara ett fåtal delstater tillåter partnerskap eller äktenskap för homosexuella, finns numera andra lagliga medel att ta till för att garantera att homosexuella kan vara delaktiga i en partners vårdbeslut, till exempel genom fullmakter. Även inom arbetsterapin är hbt-frågor nu en självklar del av diskussionen, mycket tack vare Network for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Concerns in Occupational Therapy, en organisation som grundades 1992 och som Kay Blose i dag är ordförande för.

Nätverket kom till både för att hbt-personer inom arbetsterapin skulle kunna stötta varandra och fungera som mentorer för studenter och nyutexaminerade arbetsterapeuter, samt för att sprida information. I dag har organisationen runt 500 medlemmar.

– Jag tror att vi har uppnått vårt mål att belysa hbt-frågor, för nu vet folk om att vi finns till och är en viktig del av yrket. Jag ser oss som en informationscentral för folk som behandlar hbt-personer.

Kay Blose kom själv kom ut som lesbisk när hon var 25 och hon tror att alla tjänar på att hbt-personer är uppriktiga med sin läggning.

– Historiskt har det alltid funnits många lesbiska inom arbetsterapin men på grund av samhällets attityder har många valt att hålla det hemligt. Men nu har folk börjat inse att vi som terapeuter på många sätt kan göra ett bättre jobb och stödja våra patienter om vi är öppna med oss själva.

– Jag tror att ju bekvämare du själv känner dig som hbt-person, desto större är chansen att du blir accepterad av andra.

Inom den amerikanska yrkesorganisationen American Occupational
Therapy Association (AOTA), har nätverket numera en självklar plats; bland annat håller nätverket sitt årsmöte under AOTA:s kongress. Kay upplever att hon som lesbisk är helt accepterad av andra arbetsterapeuter men tillägger att attityderna mot hbt-personer varierar stort beroende på var någonstans i USA man befinner sig.

– Tidigare bodde jag i Massachusetts, där homoäktenskap är lagliga. Men numera bor jag i södra West Virginia och här är det mycket svårare att bli accepterad. Det finns inte en chans att homoäktenskap någonsin kommer att tillåtas här.

Även AOTA har dragit en gräns för stödet till nätverkets sak. För ett par år sedan försökte nätverket få igenom ett förslag att AOTA skulle uttala sig till stöd för äktenskap för homosexuella.

– Det här är en jätteviktig fråga för många av oss men tyvärr dog det förslaget snabbt, det blev inte ens någon omröstning om det på kongressen. Det är den mest kontroversiella frågan vi driver.

Nätverket har haft flera aktiva regionala klubbar, men på senare år har det blivit svårare att få folk att komma till mötena och en del grupper har lagts ner helt. Kay Blose tror att det kan ha att göra med den växande acceptansen av personer med olika sexuella tillhörigheter.

– Vårt nätverk i nordöstra USA har varit extremt aktivt men allteftersom hbt har blivit mer ”mainstream” så verkar det som att behovet för de här nischgrupperna minskar.

 

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-09-02

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.