Hoppa till innehåll

TA | Sjukskrivning som hjälper

Som en följd av sjukskrivningsprojektet i Västernorrland, har Gustaf Forssell, arbetsterapeut och koordinator på Nacksta vårdcentral i Sundsvall, samlat ett antal berättelser om hur hälso- och sjukvården kan hjälpa individen att komma igen. Erfarenheter som förhoppningsvis kommer att kunna hjälpa andra.

Bildtext: Boken ”Sjukskrivning som hjälper” beskriver ett projekt i Västernorrland och har arbetsterapeuten och sjukskrivningskoordinatorn Gustaf Forssell som huvudförfattare.

Text & foto: Maria Jansson Sjödin

En fågel som flugit in i väggen och som inte kan klara sig utan stöd. Men med stöd är den på väg att hitta sina redskap och ett sätt att flyga vidare på. En talande symbol som en av Gustaf Forssells patienter skapat och sedan skänkt honom.

Vägen däremellan, mellan då och nu, beskrivs i fjorton livskapitel i Gustaf Forssells bok Sjukskrivning som hjälper, med undertiteln Erfarenheter av koordinatorstöd och eget ansvarstagande.

Gustaf Forssell är arbetsterapeut, sjukskrivningskoordinator och författare.
Så vad var naturligare än att han fick uppdraget att delge sina och kollegornas erfarenheter från det sjukskrivningsprojekt som bedrivits i Landstinget Västernorrland sedan 2007. En del av den nationella miljardsatsningen, med syfte att utveckla sjukskrivningsprocessen.

– Genom att ge stöd och hjälpa den sjukskrivne att planera sin tid på ett bra sätt har vi lyckats minska sjukskrivningarna. En vinst både för den enskilde individen och samhället, säger Gustaf Forssell.

För Gustaf var det aldrig givet att han skulle bli arbetsterapeut.

– Jag trodde att jägmästare skulle passa mig. Men jag kunde inte ställa upp på skogsbrukets krav så jag hoppade av utbildningen i Garpenberg.

En bekant i Umeå inspirerade till arbetsterapeutyrket och Gustaf blev färdig arbetsterapeut 1976, samtidigt som Sundsvalls Sjukhus stod färdigt.

– Jag ville så mycket men blev besviken då jobbet där mest bestod av att sälja handarbeten och panduro-material, så jag ville prova något annat.

Efter tretton år som reparatör på Östrands massafabrik sökte han sig  åter till yrket och arbetade som distriktsarbetsterapeut och inom Vuxenhabiliteringen.

– Sjukskrivningsprojektet tilltalade mig så jag sökte en koordinatorstjänst här i Nacksta. Ett uppdrag som gett positiva resultat och varit mycket spännande.

Vid sidan av sina andra arbeten har Gustaf arbetat som författare på halvtid.

– Så när vår projektledare Jeannette Sehlberg frågade om jag ville göra en bok utifrån projektet blev jag glad och tackade förstås ja till uppdraget, säger Gustaf.

Boken är en samling berättelser som berör.

– Jag har skalat bort många detaljer, som hur, var och när. I stället har jag
fokuserat på den känslomässiga bilden av hur de här personerna kommit
igenom sjukskrivningen, säger Gustaf.

De sjukskrivna har tillsammans med bildterapeuten Anita Forssell gjort en då-bild, som speglar hur det var när det var som värst, när man blev sjukskriven. Kanske på grund av smärta, ångest eller psykisk utmattning. De fick också skriva ner stödord till bilden. Även en ”nu-bild” skapades. Också den med stödord.

– När vi träffades för att prata om processen och hur man kommit igenom den svåra tiden fanns både bilder och stödord med som stöd för minnet. Det har gjort att boken kommit åt känslorna, vilket gör berättelserna intressanta för läsaren, menar Gustaf.

Vad kan man lära? Berättelserna i boken pekar på att man genom koordinatorstöd, kombinerat med individens eget ansvarstagande, kan undvika långtidssjukskrivningar.

– Boken kan läsas av de sjukskrivna. Men även av andra, exempelvis arbetsterapeuter, som vill veta mer om hur de kan stötta långtidssjukskrivna personer.

Det handlar mycket om att se till de resurser och kompetenser som individen har kvar, trots smärta och ångest.

– Alla kan förändra sin situation. Genom ett lösningsfokuserat arbetssätt där man ser till det som fungerar eller hitta annorlunda metoder för det som inte fungerar, kan man komma långt.

En koordinator ska enligt Gustaf inte fiska efter problem.

– Jag kan ställa frågor som hjälper patienterna att bredda tankebanorna och använda sin fantasi och kunskap. Som koordinator försöker jag hjälpa individerna att hitta sin väg, med de förutsättningar som de har för stunden.

Fotnot: I boken medverkar också projektledaren Jeannette Sehlberg och Lena Näslund, bland annat ordförande i Patientnämnd – etisk nämnd i Landstinget Västernorrland. Boken kom ut i maj och kan beställas genom Landstinget Västernorrland för cirka 150:-, www.lvn.se.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-09-02

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.