Hoppa till innehåll

TA | Nya nationella riktlinjer

Rapporten med de nya nationella riktlinjerna heter Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta. Det är patient-, vårdprocess- och vårdgivarrelaterade förutsättningar som indikerar relevans för att erbjuda MMR. För att patienter ska vara aktuella för MMR ska smärtan ha varat mer än tre månader och i hög grad påverka vardagslivet. Patienten ska ha potential för ett aktivt förändringsarbete och inte ha någon annan sjukdom som innebär hinder för att delta i MMR.

De vårdprocessrelaterade förutsättningarna innebär en systematisk utredning av smärttillståndet så att patientens förutsättningar enligt ovan är klarlagda. En kartläggning om hur smärtan påverkar möjligheten till aktivitet ska vara genomförd, unimodala åtgärder ska ha erbjudits/prövats och den farmakologiska behandlingen vara optimerad. En annan förutsättning är att patienten ska ha informerats muntligt och skriftligt om innebörden av MMR. När det gäller vårdgivares förutsättningar rör det sig om tillgång till flera professioner som arbetar i team mot ett gemensamt mål, som definieras tillsammans med patienten. En annan förutsättning för vårdgivare är att det i MMR-teamet ska finnas kompetens för att handha smärttillståndets komplexitet.
Hela rapporten hittar du på SKL:s hemsida.


Lena Mårtensson
Fil dr, leg arbetsterapeut
Göteborgs universitet

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-09-02

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.