Hoppa till innehåll

TA | Ny skrift för patienter

Nu lanseras skriften Min guide till säker vård, en ny skrift från Socialstyrelsen som riktar sig till patienter i syfte att öka patientsäkerhet och delaktighet i den egna vården. Guiden, i A5-format, är tänkt att delas ut i mötet mellan personal och patient. Målgruppen är patienter med kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar som har eller kan få upprepade kontakter med vården. Skriften är framtagen av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, www.1177.se, som är landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård, samt en bred referensgrupp med patient- och personalorganisationer där bland annat FSA ingått. Socialstyrelsen står för de initiala kostnaderna för materialet och från och med augusti 2011 finns detta tillgängligt för vårdgivare att dela ut. Guiden finns också att ladda ner som pdf på www.socialstyrelsen.se.


Källa: Socialstyrelsen

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-09-02

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.