Hoppa till innehåll

TA | Nu lanserar vi FSAs nya kvalitetspolicy

Nu tar vi ytterligare ett steg i förbättringen av arbetsterapi genom en ny kvalitetspolicy. Den 1 september släpps den nya versionen av FSAs kvalitetspolicy – grunden för en ständig förbättring av arbetsterapi.

Revideringen är resultatet av ett omfattande arbete med revidering av innehållet där kvalitetsombud, kretsar, kvalitetsråd, förbundsstyrelse och fullmäktige varit med och sagt sitt. De sista synpunkterna från kretsarna inhämtades under våren och i maj fattade FSAs förbundsstyrelse beslut om den nya och fjärde versionen. Den första antogs 1996 och har tidigare reviderats 1998 och 2004.

Det som är nytt i kvalitetspolicyn är att texterna har omarbetats med Socialstyrelsens vägledning God vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården som utgångspunkt. Kvalitet i arbetsterapi definieras utifrån sex kvalitetsområden;
- kunskapsbaserad och ändamålsenlig,
- säker,
- patientfokuserad,
- effektiv,
- jämlik,
- i rimlig tid.

I policyn finns beskrivet vad ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i arbetsterapi innebär och de nationella kvalitetsindikatorerna för arbetsterapi. Indikatorer behövs för att kunna mäta, följa upp och förbättra kvaliteten och handlar om struktur, process och resultat. Sammantaget är detta en god grund för förbättring.

Vi tror att alla arbetsterapeuter har nytta av att känna till den nya kvalitetspolicyn, inte minst de som har ett lednings- eller utvecklingsuppdrag. Sprid information till dina kollegor och chefer.

Läs mer om kvalitetspolicyn på FSAs webbplats. I FSAs förlag kan du även beställa policyn eller ladda ner den som pdf.

Christina Lundqvist
Handläggare, FSA

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-09-02

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.