Hoppa till innehåll

TA | Mångfald en omhuldad princip

Arbetsterapeuter är tränade i att se hela människan och hennes behov, oavsett hudfärg, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Därför ligger yrkesgruppen steget före när det gäller hbt-frågor, enligt Fred Somers, ordförande för American Occupational Therapy Association.

Text: Linda McGurk

I USA orsakar homosexuellas kamp för lika rättigheter ofta kontroverser. Trots att de blivit en politisk kraft att räkna med, är det fortfarande bara ett fåtal delstater som tillåter partnerskap eller äktenskap för homosexuella. Men arbetsterapeuter tenderar att vara mer progressiva än amerikaner i allmänhet när det gäller sociala frågor, enligt Fred Somers.

– Jag tror att alla arbetsterapeuter är vana att arbeta utifrån ett individcentrerat perspektiv. När man utformar en vårdplan så utvärderar man brukarens fysiska och emotionella behov, familj och livssituation och det görs på samma sätt oavsett om personen är hetero- eller homosexuell. Arbetsterapeuterna är där för att hjälpa människor att leva sina liv och få en bättre livskvalitet, det är det de är utbildade för.

Även inom yrkesgruppen finns en hög acceptans för kollegor som tillhör en minoritet. AOTA samarbetar med flera obundna nätverk som jobbar för att tillgodose minoriteternas intressen inom yrket, inte bara ett hbt-nätverk
(se tidigare artikel) men också grupper som bland annat representerar svarta, latinos och ortodoxa judar. AOTA träffar regelbundet ledarna från de olika grupperna för att diskutera hur yrkesgruppen kan bli ännu bättre på att ”reflektera samhällets mångfald”, som det står i AOTA:s framtidsvision.

– Mångfald i allmänhet är historiskt sett en omhuldad princip i det här yrket och det är något som vi stödjer i vår framtidsplan, säger Fred Somers.

I praktiken innebär det att man inte bara välkomnar utan aktivt försöker rekrytera minoriteter, eftersom yrkes-gruppen i dagsläget är betydligt mer
homogen än USA i allmänhet. Med större etnisk, sexuell och kulturell variation bland yrkesövarna – det som ibland kallas för ”kulturell kompetens” – blir det lättare att känna in brukarnas behov, lyder resonemanget.  

– Vår största övergripande utmaning är att få vår arbetsstyrka att spegla den befolkning som de tjänar. Om vi inte är lyhörda för detta, så tror jag inte att vi kan erbjuda den bästa möjliga vården, säger Fred Somers.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-09-02

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.