Hoppa till innehåll

TA | Bemötande – en kultur som kan ändras

Gästkrönika av Charlotte Lundgren, samtals- och kommunikationsforskare vid Linköpings universitet.

Som kommunikationsforskare är jag ofta ute ”på golvet” i olika delar av vården. Nästan överallt får jag höra hur svårt det är att ändra på det som kallas vårdens Kultur, alltså sådant som bemötande mellan kollegor, professionell hieraki och – inte minst – vissa yrkesgruppers bristande inflytande.

Men. Den så kallade kulturen är inte en statisk företeelse. Kulturen kan förändras.

Tänk tillbaka på hur det fungerade för ... låt oss säga 30 år sedan. Mamma har sparat en sköterskeklänning från den tiden – ojojoj, vad kort den är! I denna kortkorta klänning pilade hon runt på en ortopedavdelning där överläkaren skällde ut varje syrra som ”tog sig ton” eller som – Gud förbjude – inte såg till att han serverades kaffe när han kom på morgonen. Och arbetsterapeuter hade han nog aldrig hört talas om ...

I dag hämtar doktorerna sitt kaffe ur en automat precis som alla andra och arbetsterapeuterna är en profession att räkna med. De allra flesta får inte skäll för att de hävdar sitt professionella perspektiv, även om det finns andra sätt att markera att vissa perspektiv är viktigare än andra.

Min poäng här är att det inte är tidens gång i sig – de 30 åren – som har ändrat på rutinerna kring kaffet eller arbetsterapeuternas roll i vården. I stället är det ni som arbetar i vården som har skapat dessa förändringar. Ty det vi kallar för kultur och som vi tenderar att uppleva som någonting statiskt och oföränderligt – ”det är så det är” – är i själva verket inte alls statiskt. Varje dag upprätthåller eller förändrar vi genom våra handlingar till exempel hur vi bemöter andra och hur vi reagerar på hur vi själva blir bemötta. Vissa handlingar upprätthåller kulturen i dess nuvarande form. Andra handlingar förändrar kulturen. Ibland handlar det om små, små förändringar, ibland om revolutioner.

Är du nöjd med hur bemötandet fungerar på din arbetsplats? Eller är det problematiskt? Vad gör du i så fall åt det? Säger du ifrån när kollegorna inte lyssnar på dig? Bidrar du aktivt till ett bättre samarbetsklimat? Bjuder du in den nya läkaren att gå med dig en halvdag för att hon ska få insyn i hur du arbetar? Åtar du dig att leda en planeringsdag där ni kan diskutera hur ni ska arbeta med ICF som instrument? Varje litet steg åt rätt håll är ett viktigt steg – det du gör i dag spelar stor roll!


Charlotte Lundgren
Samtals- och kommunikationsforskare på Linköpings universitet
E-post: charlotte.lundgren@talkatwork.se

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-09-02

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.