Hoppa till innehåll

TA nr 5

2013-04-18 TA | Nationella riktlinjer i arbetsterapi för barn och ungdomar med ryggmärgsbråck

På FSAs webbplats presenteras riktlinjer i arbetsterapi för barn och ungdomar med ryggmärgsbråck. Riktlinjerna är framtagna av arbetsterapeuterna Katarina Allbrink Oscarson, Helén Jacobsson, Marie Peny-Dahlstrand och Eva Svensson i samband med Neuropediatriska Föreningens revidering av Socialstyrelsens Riktlinjer för neurogen blås- och tarmrubbning.

2011-09-02 TA | Lyssna är en svår konst

Redaktören har ordet

2011-09-02 TA | ”Det finns en bemötandeaspekt i de flesta ärenden”

Med hjälp av den nationella patientenkäten kan man nu på ett systematiskt och enhetligt sätt följa upp hur patienterna upplever vården, inte minst när det gäller bemötande.

2011-09-02 TA | Klagomål ska leda till förbättringsarbete

Arbetsterapeuten Anna Arengård är handläggare i Patientnämnden i Stockholms läns landsting, som tar emot klagomål på allt från behandling till bemötande och tillgänglighet.

2011-09-02 TA | MI-metoden betonar samarbete

Motiverande samtal är både ett förhållningssätt och en strategi, där man med guidande samtal väcker och förstärker patientens egen vilja och styrka till förändring. En utmärkt metod för arbetsterapeuter enligt användarna.

2011-09-02 TA | USA: Nätverk för arbetsterapeuter sätter fokus på hbt-frågorna

I många år var såväl brukare som arbetsterapeuter med annorlunda sexuell tillhörighet en närmast osynlig del av de amerikanska vårdinstitutionerna. Det ledde det till att en grupp arbetsterapeuter skapade ett nätverk för homo-, bi- och transsexuella.

2011-09-02 TA | Mångfald en omhuldad princip

Arbetsterapeuter är tränade i att se hela människan och hennes behov, oavsett hudfärg, etnicitet, religion eller sexuell läggning. Därför ligger yrkesgruppen steget före när det gäller hbt-frågor, enligt Fred Somers, ordförande för American Occupational Therapy Association.

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.